Thẩm quyền kiểm tra, xác định mốc giới đất ở?

Chủ đề   RSS   
 • #563991 30/11/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 13720
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 132 lần


  Thẩm quyền kiểm tra, xác định mốc giới đất ở?

  Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định mốc giới đất ở cho hộ gia đình khi công dân có đề nghị?

   
  186 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #564034   30/11/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1217)
  Số điểm: 9529
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 182 lần


  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nội dung về hồ sơ địa chính được hướng dẫn bởi Điều 4, 5, 6, 7, Chương III, Chương IV, Chương V, Chương VI Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Theo đó Điều 13 Chương III Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định:

  "Điều 13. Nhóm dữ liệu về thửa đất

  Nhóm dữ liệu về thửa đất bao gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện theo quy định như sau:

  ...

  3. Dữ liệu ranh giới thửa đất được thể hiện trên bản đồ địa chính gồm: Hình dạng, kích thước các cạnh thửa và tọa độ đỉnh thửa; đối với bản trích đo địa chính thì tối thiểu phải thể hiện hình dạng và kích thước các cạnh thửa đất.

  Việc xác định và thể hiện ranh giới thửa đất thực hiện theo quy định về thành lập bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  ...".

  => Theo đó thì Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền trong việc đo đạc xác định ranh giới thửa đất anh nhé.

   
  Báo quản trị |