Thẩm quyền khởi tố vụ án

Chủ đề   RSS   
 • #375578 23/03/2015

  kltrevm

  Male
  Sơ sinh


  Tham gia:09/12/2014
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Thẩm quyền khởi tố vụ án

  Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án không? Hay chỉ được giao 1 số nhiệm vụ điều tra vụ án?

  kltrevm

   
  29183 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #375610   23/03/2015

  Chào bạn, 

  Bạn tham khảo các điều luật sau nhé:

   

  Điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003: Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  1. Khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và Thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án trong những trường hợp quy định tại Điều 111 của Bộ luật này.

  Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp Viện kiểm sát huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án của các cơ quan quy định tại khoản này và trong trường hợp Hội đồng xét xử yêu cầu khởi tố vụ án.

  Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra.

  2. Quyết định khởi tố vụ án hình sự phải ghi rõ thời gian, căn cứ khởi tố, điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng và họ tên, chức vụ người ra quyết định.

  3. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó đến Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra; quyết định khởi tố kèm theo tài liệu liên quan đến việc khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được gửi tới Viện kiểm sát để kiểm sát việc khởi tố; quyết định khởi tố của Hội đồng xét xử phải được gửi tới Viện kiểm sát để xem xét, quyết định việc điều tra; yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử được gửi cho Viện kiểm sát để xem xét, quyết định việc khởi tố.

   

  Điều 111 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003: Quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

  1. Khi phát hiện những hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực quản lý của mình thì Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển có thẩm quyền:

  A) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng, thì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án;

  B) Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành những hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

  2. Trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, ngoài các Cơ quan điều tra quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong khi làm nhiệm vụ của mình, nếu phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm, thì có quyền khởi tố vụ án, tiến hành những hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

  3. Khi tiến hành hoạt động điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong phạm vi thẩm quyền tố tụng của mình phải thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục tố tụng đối với hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật này. Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra của các cơ quan này.

  4. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định

  Điều 21 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004: Quyền hạn điều tra của kiểm lâm

  1. Cơ quan Kiểm lâm khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện tội phạm quy định tại các điều 175, 189, 190, 191, 240 và 272 của Bộ luật hình sự thì Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản có quyền:

  a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì ra quyết định khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, trưng cầu giám định khi cần thiết, khởi tố bị can, tiến hành các biện pháp điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án;

  b) Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

  2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các hoạt động điều tra, quyết định phân công hoặc thay đổi cấp phó trong việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra các hoạt động điều tra, quyết định thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của cấp phó, giải quyết tố cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

  Khi Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản vắng mặt thì một cấp phó được uỷ nhiệm thực hiện các quyền hạn của cấp trưởng quy định tại khoản này và phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng về nhiệm vụ được giao.

  3. Khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Phó Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản có quyền áp dụng các biện pháp điều tra quy định tại khoản 1 Điều này.

  4. Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình.

  Thân.

  Xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỈNH VIỆT

  Add: 107 A-B Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Tp HCM

  Tel: (08) 54052568 - 0934666116

  Email: vplsdinhviet@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vplsdinhviet vì bài viết hữu ích
  locquan (24/03/2015)
 • #375634   23/03/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  kltrevm viết:

  Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án không? Hay chỉ được giao 1 số nhiệm vụ điều tra vụ án?

  Quyền hạn của Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm có quyền điều tra,tạm giử  và đề nghị  CSĐT cùng  Viện kiểm sát  ra  quyết định khởi tố vụ án  hình sự....khi có quyết định khởi tố vụ án HS ....Hạt Kiểm lâm phối hợp  với  Cảnh sát điều tra  ,xin VKS khởi tố bị can....khi có quyết định khởi tố Bị can...thì CSĐT  xin quyết định của VKS tạm giử hình sự Bị Can   sau đó CSĐT chuyển HS sang Tòa Án xét xữ.....Tòa án mới có quyền tuyên án bị can....còn Hạt Kiểm lâm + VKS+ CSĐT chỉ có quyền đề nghị ...

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #376296   27/03/2015

  Dungga_Pro
  Dungga_Pro
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/12/2009
  Tổng số bài viết (232)
  Số điểm: 1884
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 87 lần


   

  nguoitruongphu viết:

   

   

  kltrevm viết:

   

  Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án không? Hay chỉ được giao 1 số nhiệm vụ điều tra vụ án?

   

   

  Quyền hạn của Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm có quyền điều tra,tạm giử  và đề nghị  CSĐT cùng  Viện kiểm sát  ra  quyết định khởi tố vụ án  hình sự....khi có quyết định khởi tố vụ án HS ....Hạt Kiểm lâm phối hợp  với  Cảnh sát điều tra  ,xin VKS khởi tố bị can....khi có quyết định khởi tố Bị can...thì CSĐT  xin quyết định của VKS tạm giử hình sự Bị Can   sau đó CSĐT chuyển HS sang Tòa Án xét xữ.....Tòa án mới có quyền tuyên án bị can....còn Hạt Kiểm lâm + VKS+ CSĐT chỉ có quyền đề nghị ...

   

   

  Thà đừng nói, nói ra người ta biết là không biết luật mà đi nói tầm bậy tầm bạ, họ cười!

  Cập nhật bởi Dungga_Pro ngày 27/03/2015 09:37:57 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #376306   27/03/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


   

  Dungga_Pro viết:

   

   

  nguoitruongphu viết:

   

   

  kltrevm viết:

   

  Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án không? Hay chỉ được giao 1 số nhiệm vụ điều tra vụ án?

   

   

  Quyền hạn của Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm có quyền điều tra,tạm giử  và đề nghị  CSĐT cùng  Viện kiểm sát  ra  quyết định khởi tố vụ án  hình sự....khi có quyết định khởi tố vụ án HS ....Hạt Kiểm lâm phối hợp  với  Cảnh sát điều tra  ,xin VKS khởi tố bị can....khi có quyết định khởi tố Bị can...thì CSĐT  xin quyết định của VKS tạm giử hình sự Bị Can   sau đó CSĐT chuyển HS sang Tòa Án xét xữ.....Tòa án mới có quyền tuyên án bị can....còn Hạt Kiểm lâm + VKS+ CSĐT chỉ có quyền đề nghị ...

   

   

  Thà đừng nói, nói ra người ta biết là không biết luật mà đi nói tầm bậy tầm bạ!

   

   

  Họ cười ....là ai cười?  nguoitruongphu ...Muốn làm chuyện lớn ,phải biết bỏ qua chuyện nhỏ...

  Tôi xin hỏi bạn 2 câu hỏi :  Chỉ cần xem câu trả lời , thì biết Ai là kẻ ba qua....thù vặt.

  ---Trong vụ án 1000 tỉ tranh chấp quyền thừa kế ở quân Tân Phú ...Tòa Án ND TPHCM đã đưa ra phiên xử ...bất ngờ đình lại VA để tổ chức cho 2 bên Đối Chất là dựa vào điều khoản nào BLTTDS?

  --- Nguyên đơn khởi kiện bị đơn và người nghĩa vụ liên quan...TA tuyên " Bác yêu cầu của nguyên đơn ,nhưng người nghĩa vụ liên quan phải chịu án phí ..." Dựa trên điều luật nào của BLTTDS?

  Cập nhật bởi nguoitruongphu ngày 27/03/2015 09:57:34 SA

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #376328   27/03/2015

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3772 lần


  Bác nguoitruongphu thân!

  Chuyện nhỏ chuyện to gì cũng có thể bỏ qua được, Danluat không ai thù vặt gì đâu, khi tranh luận gay gắt vậy nhưng gặp nhau cụng ly đôm đốp đó (không phải lấy ly cụng vào đầu đâu nhá ).

  Chúc bác tham gia Danluat vui vẻ!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #376337   27/03/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  nguyenkhanhchinh viết:

  Bác nguoitruongphu thân!

  Chuyện nhỏ chuyện to gì cũng có thể bỏ qua được, Danluat không ai thù vặt gì đâu, khi tranh luận gay gắt vậy nhưng gặp nhau cụng ly đôm đốp đó (không phải lấy ly cụng vào đầu đâu nhá ).

  Chúc bác tham gia Danluat vui vẻ!

  Mấy Thầy cải ở trang Dân Luật nói thôi từa lưa ,hột dưa...dẫn giãi ,điều nầy, luật nọ.....mà quên mất 1 điều là Hạt Kiểm Lâm ...làm sao có quyền tạm giử ,tạm gian bị can ?mặc dầu là có QĐ Tạm giử của VKS ký...Hạt Trưởng nào mà tạm giử quá 24 giờ má nhìn khg ra ....Buồn cười quá...Tôi lạy mấy Thầy Cải  và nhắn gửi 1 điều là giửa Lý Thuyết và ngoài đời thực cách nhau xa lắm biết khg?

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #376329   27/03/2015

  Manhhn
  Manhhn

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2015
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Theo tôi, như các điều luật đã được trích dẫn ở trên thì Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khi thực hiện nhiệm vụ của mình mà phát hiện tội phạm quy định tại các điều 175, 189, 190, 191, 240 và 272 của Bộ luật hình sự, đồng thời thỏa mãn các điều kiện Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh điều tra hình sự 2004 thì có quyền khởi tố vụ án hình sự 

   
  Báo quản trị |  
 • #376333   27/03/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


   

  Manhhn viết:

   

  Theo tôi, như các điều luật đã được trích dẫn ở trên thì Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khi thực hiện nhiệm vụ của mình mà phát hiện tội phạm quy định tại các điều 175, 189, 190, 191, 240 và 272 của Bộ luật hình sự, đồng thời thỏa mãn các điều kiện Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh điều tra hình sự 2004 thì có quyền khởi tố vụ án hình sự 

   

   

  Bạn nói thì đúng luật chứ ai dám cải....nhưng Hạt Kiểm lâm có quyền và phòng tạm giam ,tạm giử  bị can hay khg?nói ai chả nói được...trả lời xem....nhiều cha nói leo lẽo như Thầy Cải mà quên mất 1 điều đơn giản....Chỉ có Công An Điều Tra mới có quyền ?

  Nói vậy là Hạt Kiểm Lâm có Trại Tam giam ?có quyền giử Nghi can quá 24 giờ?có quyền Tạm giử để điều tra thay CS điều tra?

  Cập nhật bởi nguoitruongphu ngày 27/03/2015 11:20:54 SA

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #376338   27/03/2015

  Manhhn
  Manhhn

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2015
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Tất nhiên, ở Việt Nam, quy định của luật là một chuyện còn trên thực tế việc thực thi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thực tế, các vụ án ở Việt Nam đều do Công an điều tra, các cơ quan khác chỉ có thể tham gia để hỗ trợ. Ví dụ như Luật sư, khi tham gia vào gian đoạn điều tra như hỏi cung, gặp gỡ phạm nhân... đều phải được sự đồng ý của cơ quan điều tra. Pháp luật đã trao cho cơ quan điều tra quá nhiều quyền hành, dẫn đến lộng hành. Đó cũng là một trong những bất cập của pháp luật về tố tụng hình sự

   
  Báo quản trị |  
 • #376344   27/03/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  Manhhn viết:

  Tất nhiên, ở Việt Nam, quy định của luật là một chuyện còn trên thực tế việc thực thi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thực tế, các vụ án ở Việt Nam đều do Công an điều tra, các cơ quan khác chỉ có thể tham gia để hỗ trợ. Ví dụ như Luật sư, khi tham gia vào gian đoạn điều tra như hỏi cung, gặp gỡ phạm nhân... đều phải được sự đồng ý của cơ quan điều tra. Pháp luật đã trao cho cơ quan điều tra quá nhiều quyền hành, dẫn đến lộng hành. Đó cũng là một trong những bất cập của pháp luật về tố tụng hình sự

  Trọng tâm ở đây là Hạt Trưởng Kiểm Lâm có quyền bắt người vi phạm pháp luật ,sau 24 giờ phải Xin VKS ra QĐ Tạm Giử để điều tra ....nhưng phải Di lý HS đến Cơ quan Công An Điều tra trợ giúp  ,để CA điều làm rỏ....Chứ Hạt KL chỉ được quyền  lập HS ban đầu ,xin VKS  rồi chuyển CA làm tiếp....khi CA làm rỏ thì mới xin VKS QĐ Tam giử BỊ Can ....

  Khi ra TA thì Hạt KL là cơ quan chủ đạo khởi tố.

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #376801   31/03/2015

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3772 lần


  Bác nguoitruongphu thân!

  Các bạn trao đổi ở đây đều cố gắng trích dẫn điều luật nhằm tăng tính thuyết phục cho bài viết của họ. Không lẽ cứ nói không, cãi ngang thì kỳ quá. Với bác, điều luật là "lý thuyết suông", nhưng với nhiều người đâu có như vậy!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #376814   31/03/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


   

  nguyenkhanhchinh viết:

   

  Bác nguoitruongphu thân!

  Các bạn trao đổi ở đây đều cố gắng trích dẫn điều luật nhằm tăng tính thuyết phục cho bài viết của họ. Không lẽ cứ nói không, cãi ngang thì kỳ quá. Với bác, điều luật là "lý thuyết suông", nhưng với nhiều người đâu có như vậy!

   

   

   Người ta hỏi để biết phạm như vậy ?tội gì ? có ở hay khg ở tù....ý người hỏi cần biết sự việc để đối phó ...các anh đâu phải Thẩm phán ? mà lại nói điều nầy khoản nọ ...họ cũng chẳng hiểu mô tê...như nào....Luật và thực tế có khoản cách xa  .

      ví dụ : như vụ án 1000 tỉ về tranh chấp thừa kế ....TA nhân dân TPHCM đã đưa ra phiên xét xử ...bị hoãn 2 lần ?...rồi ra quyết định ngược lại " Cho đối Chất"... bản thân các anh có hiểu tại sao chưa ? xá gì dân đen?

  Lý thuyết suông như các anh chỉ dùng cho Thẩm phán ,LS ....tôi thấy có nhiều anh nói mênh mông cào cưởng mà chả biết luật đó áp vô trượng hợp nào..có người tự hào mình có văn phòng luật mà chả biết ...HĐ Bảo đảm nơ vay của bên thứ 3 là gì?có cha khg biết VKS,TA,CA ....ai có quyền hơn ai....rỏ chán.

  Nếu muốn dẫn giãi điều luật lên hỏi "thằng gu gồ" tha hồ mà xem...tóm lại người hỏi cần biết Tội cỡ nào ? chịu trách nhiệm ra sao?thậm chỉ hỏi cả câu hỏi nó cũng trả lời được...

  Người hỏi cần các anh tư vấn để thoát tội ,nhẹ tội,chạy tội...hay là cách nào có lợi nhất ,nhanh nhất ,dể nhất...ít tốn nhất , rẻ nhất....các anh cứ cho ta là LS biết nầy biết nọ.... sách Luật pháp thì in cả triệu cuốn giống y nhau...nhưng LS thì người  có kinh nghiệm người khg à nha?

  Cập nhật bởi nguoitruongphu ngày 31/03/2015 10:43:45 SA

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |