Thẩm quyền chứng thực hợp đồng mua bán xe ô tô

Chủ đề   RSS   
 • #558640 26/09/2020

  ntnanh2006
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 955
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 7 lần


  Thẩm quyền chứng thực hợp đồng mua bán xe ô tô

  Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực như sau:

  - Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

  a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

  b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

  c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

  d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

  đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

  Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

  - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

  a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

  b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

  c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

  d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

  đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

  e) Chứng thực di chúc;

  g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

  h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Mặt khác, tại mục 1 Công văn 1352/HTQTCT-CT năm 2015 hướng dẫn Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP như sau:

  “1. Về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực (Điều 5):

  […]1.2. Thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản:

  Phòng Tư pháp và UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực như nhau, không phân biệt ngôn ngữ của giấy tờ văn bản (điểm b khoản 1, điểm b khoản 2).

  1.3. Thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch:

  - Phòng Tư pháp và UBND cấp xã có thẩm quyền như nhau trong việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản, không phụ thuộc vào giá trị của tài sản (điểm d khoản 1, điểm c khoản 2).

  - Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã theo quy định của Luật Nhà ở (điểm đ khoản 2). Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở tại đô thị theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở năm 2005 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015 (khoản 2 Điều 47).”

  Như vậy, thẩm quyền chứng hợp đồng kinh tế mua bán xe ô tô giữa phòng Tư pháp và UBND cấp xã là như nhau. Do vậy, có thể lựa chọn chứng thực hợp đồng mua bán xe ô tô cũ tại phòng Tư pháp hoặc UBND cấp xã.

   

   
  2609 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558652   26/09/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 270 lần


  Về địa điểm: Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chấp thuận thì việc chứng thực có thể thực hiện tại địa điểm thuận lợi hơn cho người chứng thực như tại nhà, tại nơi giam, giữ,...

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #559090   29/09/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Dựa trên những thông tin cung cấp thì có thể chứng thực hợp đồng mua bán xe ô tô tại Phòng tư pháp (UBND huyện) hoặc chứng thực tại UBND xã đều được. Do đó mà các bên có thể thỏa thuận lựa chọn cơ quan có thẩm quyền chứng thực sao cho phù hợp, thuận tiện nhất. Tuy nhiên trên thực tế mình thấy các bên thường đến văn phòng công chứng để tiến hành công chứng hợp đồng để đảm bảo về tính pháp lý.
   
   
  Báo quản trị |