Thẩm quyền cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với đường ăn?

Chủ đề   RSS   
 • #513786 16/02/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Thẩm quyền cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với đường ăn?

  Theo quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 38 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì:

  "Điều 38. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  ...

  4. Quản lý và phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  ...

  6. Tổ chức cấp, phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại khoản 3, 4 của Điều này."

  Theo quy định tại Phụ lục III nghị định này thì sản phẩm đường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, do đó việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh sản phẩm đường thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chị nhé.

   
  1108 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận