DanLuat 2015

Thẩm định giá khi mua tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #324938 25/05/2014

  duongly1005

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thẩm định giá khi mua tài sản

  Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp có thu, tôi được bộ NN duyệt mua sắm tài sản là bàn ghế cho nàh làm việc gái trị gói thầu là 1 tỷ, cho tôi hỏi mau sắm tài sản giá bào nhiêu là phải thẩm định giá và nhờ luật sư trích dẫn văn bản liên quan. 

  Xin cảm ơn

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  5840 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #331746   05/07/2014

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (730)
  Số điểm: 6500
  Cảm ơn: 207
  Được cảm ơn 382 lần
  Moderator

  Mời bạn tham khảo những văn bản sau:

  Theo Điều 15 Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá quy định tài sản NN phải thẩm định giá gồm:

  “1. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm:

  a) Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách nhà nước;

  b) Tài sản của Nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyển quyền khác;

  c) Tài sản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hóa, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác;

  d) Tài sản khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật phải thẩm định giá.

  2. Tài sản của Nhà nước tại khoản 1 Điều này có giá trị dưới đây phải thẩm định giá:

  a) Có giá trị đơn chiếc từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mua một lần cùng một loại tài sản với số lượng lớn có tổng giá trị từ 100 triệu đồng trở lên đối với tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách nhà nước;

  b) Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của Nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyển quyền khác;

  c) Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác;

  d) Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với các tài sản khác của Nhà nước.

  3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua sắm tài sản quy định tại khoản 1 Điều này (nguồn ngân sách nhà nước mua sắm tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn vay tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn khác thuộc nguồn ngân sách) nếu không qua đấu thầu và qua Hội đồng xác định giá thì phải thực hiện thẩm định giá.

  4. Tài sản của NN phải thẩm định giá quy định tại Điều 13 Pháp lệnh Giá đã qua đấu thầu hoặc qua Hội đồng xác định giá được thành lập theo quy định của pháp luật thì không nhất thiết phải thẩm định giá; việc thẩm định giá các tài sản hình thành từ nguồn vốn khác thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.”

  Ngoài ra tại mục V phần B thông tư 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá  có quy định:

  “1.1. Tài sản của Nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 15 có giá trị theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá nếu không qua đấu thầu, Hội đồng xác định giá thì phải thẩm định giá.

  1.2. Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách địa phương ngoài quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục V phần B Thông tư này  thì việc quản lý giá thực hiện theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.”

  Và NĐ 89/2013/NĐ-CP ban hành ngày 06/08/2013, có hiệu lực ngày 25/09/2013.

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-