Thăc mắc về xếp lương chuyển ngạch

Chủ đề   RSS   
 • #317383 09/04/2014

  ltth63

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Thăc mắc về xếp lương chuyển ngạch

  Kính gởi : Ban Biên Tập Báo Thư viện Pháp Luật, chuyên mục Tư vấn của luật sư.

   

  Tôi tên là : Lê Thị Thanh Hồng                 sinh năm :1963

  Là giáo viên môn âm nhạc

  Đang công tác tại trường THCS Tam Thôn Hiệp - huyện Cần Giờ - TP HCM

  Cư ngụ tại: 386/29 Hòa Hảo Phường 5 quận 10 TP HCM

   

  Trước đây tôi là giáo viên mầm non thuộc ngạch viên chức A1- Giáo viên mầm non cao cấp 12a.205. Đến năm 2008 tôi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm âm nhạc nên  đã được chuyển sang giáo viên Trung học cơ sở giảng dạy môn âm nhạc và được chuyển sang ngạch viên chức A0- Giáo viên Trung học cơ sở 15a.202. Vậy tôi muốn biết trường hợp của tôi khi xếp lương chuyển ngạch từ loại viên chức A1 sang viên chức A0 có phải là xếp lương, chuyển ngạch trong cùng loại công chức viên chức hay không ? Có người nói là trường hợp của tôi phải vận dụng thông tư số 80/2005/TT-BNV , có người lại nói là trường hợp của tôi phải vận dụng theo thông tư số 02/2007/TT-BNV. Vậy xin Ban Biên Tập Báo Thư viện Pháp Luật, chuyên mục Tư vấn của luật sư cho biết trường hợp của tôi khi xếp lương chuyển ngạch thì phải vận dụng thông tư nào là chính xác nhất và đảm bảo quyền lợi cho người lao động ở mức cao nhất.

   

  Rất mong Ban Biên Tập Báo Thư viện Pháp Luật, chuyên mục Tư vấn của luật sư dành thời gian nghiên cứu trường hợp của tôi để sớm có hồi đáp giúp tôi giải tỏa thắc mắc và an tâm trong công tác.

   

  Chân thành cám ơn. Kính chúc Ban Biên Tập Báo Thư Viện Pháp Luật, chuyên mục Tư vấn của luật sư được dồi dào sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và nhà nước giao phó.

   

  Kính chào đoàn kết.

   

   
  8721 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #317611   10/04/2014

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1337 lần


  Về đối tượng áp dụng là:

   

  3. Cán bộ, công chức, viên chức đã được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) gồm:

  a. Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn);

  b. Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

  c. Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

  Cán bộ, công chức, viên chức nêu tại các Khoản 1, 2 và 3 mục I này được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch (sau đây gọi là ngạch mới) khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức (ngạch cán bộ, công chức, viên chức đang giữ trước khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại, sau đây gọi là ngạch cũ).

  II. CÁCH XẾP LƯƠNG

  1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức :

  a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

  b. Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

  Ví dụ 1: Bà Trần Thị A đang hưởng 6% phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên (mã số 01.003) kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2007 (tổng hệ số lương 4,98 cộng 6%VK đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5,28). Bà A đạt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và đến ngày 01 tháng 02 năm 2008 được cơ quan có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002), thì bà A được căn cứ vào tổng hệ số lương đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5,28 này để xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất là 5,42 bậc 4 ngạch chuyên viên chính. Thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính của bà A được tính kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2008 (ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính).

  c. Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm nhiên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

  Hệ số chênh lệch bảo lưu tại điểm c này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch mới. Sau đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng ngạch hoặc chuyển ngạch khác, thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm khi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

  Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B đang hưởng 15% phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch kiểm ngân viên (mã số 07.047) kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2007 (tổng hệ số lương 3,63 cộng 15%VK đang hưởng ở ngạch kiểm ngân viên là 4,17). Đến ngày 01 tháng 10 năm 2007, ông B đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền quyết định nâng lên ngạch cán sự (mã số 01.004). Do tổng hệ số lương 4,17 đang hưởng ở ngạch kiểm ngân viên lớn hơn hệ số lương 4,06 ở bậc cuối cùng trong ngạch cán sự, nên ông B được xếp vào hệ số lương 4,06 bậc 12 ngạch cán sự và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu 0,11 (4,17 - 4,06) kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007 (ngày bổ nhiệm vào ngạch cán sự). Đến ngày 01 tháng 10 năm 2009, sau đủ 2 năm và có đủ điều kiện, ông B được hưởng 5% phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cán sự và vẫn tiếp tục được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,11.

  Đến ngày 01 tháng 3 năm 2010, ông B đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền quyết định nâng lên ngạch chuyên viên (mã số 01.003) thì ông B được căn cứ vào tổng hệ số lương cộng hệ số chênh lệch bảo lưu và 5% phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cán sự là 4,37 (4,06 + 0,11 + 5%VK của 4,06) để xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất ở ngạch chuyên viên là 4,65 bậc 8 và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,11 kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010 (ông B đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cán sự nên thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch chuyên viên được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên).

  2. Xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức:

  a. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới.

  b. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ (ví dụ từ ngạch thuộc A2.2 sang ngạch thuộc A2.1), thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư này.

  c. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ (ví dụ từ ngạch thuộc A2.1 sang ngạch thuộc A2.2), thì thực hiện như cách xếp lương hướng dẫn tại điểm a Khoản 2 này và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được thực hiện như hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 mục II Thông tư này.

  3. Xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức:

  Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư này.

  4. Xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc và đã có quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi ngạch (do được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức) từ sau ngày có hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP (sau ngày 26 tháng 01 năm 2005) đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (trừ các trường hợp quy định tại các Khoản 6, 7, 8 và 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNVngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ và các trường hợp đang được hưởng bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo):

  a. Nếu tính lại theo hướng dẫn tại Thông tư này mà được xếp bậc lương, tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm nhiên vượt khung (nếu có) ở ngạch mới có lợi hơn thì được điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  Riêng thời gian hưởng bậc lương mới (sau khi xếp lại lương theo quy định tại điểm a này) được tính thống nhất kể từ ngày ký quyết định xếp lại bậc lương và không tính truy lĩnh tiền lương, không tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phần chênh lệch giữa kết quả chuyển xếp lại lương theo hướng dẫn tại Thông tư này so với quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ sau ngày 26 tháng 01 năm 2005 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  b. Nếu tính lại theo hướng dẫn tại Thông tư này mà không có lợi hơn thì không xếp lại lương đối với các trường hợp này.

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HoNguyenTruong70 vì bài viết hữu ích
  ltth63 (10/04/2014)
 • #317696   10/04/2014

  ltth63
  ltth63

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính gởi Luật sư Nguyen Truong Ho 

  Tôi không nắm rõ hết các văn bản nhà nước đã ban hành và cũng chưa hiểu rõ được trường hợp của mình thuôc vào diện nào. Vì thế mong luật sư Nguyen Truong Ho tư vẫn cụ thể hơn là trường hợp của thôi thuôc về trường hợp nào và phải vận dụng văn bản nào là đúng nhất, và có lợi nhất cho bản thân tôi. 

  Xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyen Truong Ho

   
  Báo quản trị |  
 • #317879   11/04/2014

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1337 lần


  Như thư trả lời trước bạn áp dụng các điều khoản TT02/2007/TT-BNV để áp dụng trường hợp của bạn nhe.

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HoNguyenTruong70 vì bài viết hữu ích
  ltth63 (12/04/2014)
 • #318196   13/04/2014

  ltth63
  ltth63

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính thưa luật sư Nguyen Truong Ho !

   

  Tôi có một thắc mắc xin luật sư giải đáp dùm. Nếu như trường hợp  của tôi mà vận dụng thông tư số 80/2005/TT-BNV để xếp lương chuyển ngạch thì có sai quy định không ? Mong luật sư xem xét giải đáp dùm. 

   
  Báo quản trị |  
 • #318266   14/04/2014

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1337 lần


  Đươc chứ bạn, nếu đủ điều kiện và đảm bảo quyền lợi cho bạn thì bạn cứ làm.

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  
 • #326181   02/06/2014

  ltth63
  ltth63

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính thưa luật sư !

  Tôi cũng hiểu là trường hợp của tôi nếu vận dụng theo thông tư 80/2005/TT-BNV thì tôi sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nhưng cấp quản lý đã trả lời rằng trường hợp của tôi chuyễn từ A1 sang A0 thì không phải chuyễn ngạch cùng loại nên không thể vận dụng thông tư  TT02/2007/TT-BNV cho trường hợp của tôi được. Mong luật sư xem xét giải đáp dùm. Chân thành cám ơn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #326386   03/06/2014

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1337 lần


  Vâng, nếu  khác ngạch thì không thể vận dụng văn bản như trước đây được. 

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  
 • #326697   05/06/2014
  Được đánh dấu trả lời

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 809 lần


  Chào bạn ltth63.

  Theo Điểm b Khoản 1 Mục I Thông tư 80/2005/TT-BNV thì đối tượng thực hiện thông tư này là những người trước đây (khi được tuyển dụng) đã có bằng cao đẳng, nhưng vì khi đó theo Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 chưa phân ngạch riêng cho cao đẳng nên được xếp chung vào ngạch A1 (cũng có cơ quan xếp vào ngạch loại B), do đó khi Nghị định 204/2004/NĐ-CP ra đời, có phân riêng ngạch cho cao đẳng là loại A0, nên mới có Thông tư 80/2005 để hướng dẫn việc xếp lại ngạch cho đúng trình độ đào tạo là cao đẳng.

  Ví dụ: Bà A có bằng cao đẳng kế toán, được tuyển dụng năm 1995, thực hiện Nghị định 25/CP thì bà A được xếp vào ngạch có tên gọi là kế toán viên, mã ngạch 06.031 (loại A1).

  Khi Nghị định 204/2004 ra đời, trình độ cao đẳng được phân vào loại A0. Trình độ cao đẳng kế toán được xếp vào ngạch có tên gọi là Kế toán viên (cao đẳng), mã ngạch là 06a.031 (loại Ao).

  ===> Trường hợp như trên thì mới thực hiện Thông tư 80/2005/TT-BNV. Cách chuyển xếp này không gây thiệt thòi gì cho bà A. Bởi vì bà A từ đầu đến nay vẫn làm việc đúng chuyên môn đào tạo với trình độ cao đẳng, thì cứ tính theo số năm làm việc để tính bậc lương tương ứng ở thời điểm hiện tại.

  Còn trường hợp của bạn, trước đây bạn ở ngạch giáo viên mầm non cao cấp. Nay chuyển làm công việc mới là giáo viên âm nhạc với trình độ chuyên môn được sử dụng cho công việc mới là trình độ cao đẳng. Vậy bạn thuộc đối tượng chuyển loại viên chức theo Khoản 3 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV. Chỉ có điều trong khoản 3 này chỉ nhắc đến việc chuyển loại viên chức trong trường hợp từ loại thấp sang loại cao , chứ không đề cập trường hợp chuyển từ loại cao sang loại thấp ===> có thể sẽ bị yếu thế khi tranh luận. Chắc vấn đề này phải hỏi Bộ Nội vụ thì mới rõ (nếu cơ quan bạn vẫn giữ nguyên quan điểm).

  Lưu ý: Nếu cơ quan bạn áp dụng thông tư 80/2005/TT-BNV cho trường hợp của bạn, thì bạn lại được áp dụng Điểm a Khoản 2 Mục I: bạn được giữ nguyên ngạch viên chức loại A1. Chứ không phải chuyển sang loại A0.

  Tôi không phải là luật sư, thi thoảng vào mục này để tham khảo học hỏi thêm. Nhưng thấy trường hợp của bạn như vậy nên có vài ý trao đổi từ sự hiểu biết có hạn của tôi để bạn tham khảo.

  Chúc bạn sớm tìm ra chân lý để yên tâm trước khi bạn nghỉ hưu.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  ltth63 (08/06/2014)
 • #327154   08/06/2014

  ltth63
  ltth63

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn bạn rất nhiều. tôi sẽ tìm hiểu thêm và nhờ cấp trên xem xét giải quyết khi cần thiết.Một lần nữa xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình của bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #357178   18/11/2014

  E chào Luật sư, Luật sư tư vấn cho e với ạ.. e có trường hợp chị này có bằng Trung cấp kế toán, trước đây công tác tại trước Trường tiểu học làm công việc kế toán, sau đó được điều động lên phòng Giáo dục làm Thủ quỹ có QĐ của UBND huyện, hiện tại chị ấy làm ở phòng Giáo dục công việc của kế toán, nhưng vẫn hưởng lương ngạch thủ quỹ. Luật sư cho e hỏi trường hợp của chị này áp dụng văn bản nào để xếp lại ngạch kế toán viên ạ? e cám ơn

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ