Thắc mắc về việc Lập biên bản vi phạm hành chính (Luật xử lý VPHC)

Chủ đề   RSS   
 • #322964 13/05/2014

  Kara_men

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2012
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 920
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 20 lần


  Thắc mắc về việc Lập biên bản vi phạm hành chính (Luật xử lý VPHC)

  Trích Luật xử lý vi phạm hành chính:

  Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

  1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

  Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

  Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga.

  2. Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

  Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

  3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

  Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

  Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

  Mình có thắc mắc liệu 2 cái đỏ đỏ này.

  Và ví dụ trong trường hợp CSCĐ không có thẩm quyền xử phạt lỗi không gương chiếu hậu bên phải thì có thể lập biên bản (giữ giấy tờ xe) rồi chuyển cho CSGT xử phạt lỗi này không.

  Xin cảm ơn.

   
  54424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #323124   14/05/2014

  oneclicklogin
  oneclicklogin
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2012
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2819
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 140 lần


  Chào bạn.

  trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

  Với nội dung (màu đỏ) thì chỉ có một cách hiểu thôi. Bạn có cách hiểu nào khác dẫn đến câu hỏi trên của bạn không ?

  Cập nhật bởi oneclicklogin ngày 14/05/2014 11:21:26 SA

  tuvan@tuvanphapluatvietnam.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #323128   14/05/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1104 lần


  Được bạn, vì họ được phân quyền thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm và  lập biên bản, còn ra quyết định XPHC  thì phải giao cho người có thẩm quyền theo quy định tại Luật giao thông đường bộ 2008

   

   
  Báo quản trị |  
 • #323188   14/05/2014

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2701)
  Số điểm: 19464
  Cảm ơn: 889
  Được cảm ơn 1046 lần
  SMod

  Cái này thì hai năm rõ mười rồi còn gì

   
  Báo quản trị |  
 • #323250   15/05/2014

  Kara_men
  Kara_men

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2012
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 920
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 20 lần


  Vì có câu "Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản" ngay đầu tiên nên mình mới thắc mắc: Như vậy có đồng nghĩa với việc "chỉ người có thẩm quyền mới lập biên bản" không?

   

  P/S: Nếu thêm câu ở phần bôi đỏ ở dưới thì có lẽ câu này chỉ cần là "Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản"

   
  Báo quản trị |  
 • #323299   15/05/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31488
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1936 lần


  Kara_men viết:

  Trích Luật xử lý vi phạm hành chính:

  Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

  3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

  Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

  Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

  Mình có thắc mắc liệu 2 cái đỏ đỏ này.

  Và ví dụ trong trường hợp CSCĐ không có thẩm quyền xử phạt lỗi không gương chiếu hậu bên phải thì có thể lập biên bản (giữ giấy tờ xe) rồi chuyển cho CSGT xử phạt lỗi này không.

  Xin cảm ơn.

  Toàn bộ nội dung điều  58 mà bạn viện dẫn là quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục về lập biên bản của người có thẩm quyền đang thi hành công vụ.

  Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có thể có nhầm lẫn, sai sót dẫn đến việc lập biên bản không đúng thẩm quyền. Vì vậy, khoản 3 (chổ mực đỏ) quy định cách xử lý nếu xãy ra trường hợp sai sót này.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  Kara_men (21/05/2014)
 • #325782   30/05/2014

  Kara_men
  Kara_men

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2012
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 920
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 20 lần


  Mình xin hỏi câu nữa cũng về Luật xử lý VPHC

  Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

  1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. 

  Như vậy mức 250.000 là tổng mức phạt từng hành vi hay tách riêng từng hành vi?

  Ví dụ Tôi và bạn tôi cùng không đội mũ bảo hiểm, tôi sẽ bị xử phạt các lỗi:

  Người điều khiển không đội mũ bảo hiểm.. = 150K

  Chở người không đội mũ bảo hiểm =150K

  Tổng = 300K >250K nhưng từng hành vi là 150K < 250K, vậy sẽ xử phạt tại chỗ hay lập biên bản?

  Tôi chưa thấy văn bản nào quy định cụ thể về việc này.

  Xin cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #325813   30/05/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31488
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1936 lần


  Chào bạn :

  Luật xử phạt VPHC :

  Điều 52. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

  1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó.

  Trong trường hợp phạt tiền đối với vi phạm hành chính trong khu vực nội thành thuộc các lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 23 của Luật này, thì các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính do Chính phủ quy định cũng có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức tiền phạt cao hơn đối với các hành vi vi phạm hành chính do Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quy định áp dụng trong nội thành.

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 30/05/2014 01:23:15 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  Kara_men (08/11/2014)
 • #373263   10/03/2015

  người đang thi hanh công vụ có quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với cá nhân hoặc tổ chức vi phạm, còn xử lý như thế nào thì căn cứ vào thẩn quyền xử lý của luật xử lý vi phạm hành chính quy định

   

   
  Báo quản trị |  
 • #391260   09/07/2015

  P_QLCL
  P_QLCL

  Sơ sinh


  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 1 lần


  Anh chị ơi cho em hỏi, trong trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính nếu hành vi vi phạm nhiều, không đủ thể hiện trên 1 biên bàn thỉ có được phép viết tiếp sang số biên bàn vi phạm hành chính kế tiếp không? (giống tương tư như biên bàn làm việc vật).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn P_QLCL vì bài viết hữu ích
  nguyenthuhang-lss (22/05/2016)