Thắc mắc về tính số giờ dạy thêm, kiêm nhiệm

Chủ đề   RSS   
 • #553634 30/07/2020

  anhkieubinhtan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/07/2020
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thắc mắc về tính số giờ dạy thêm, kiêm nhiệm

  Tôi được phân công giảng dạy thực tế 15 tiết và kiêm nghiệm tổ trưởng chuyên môn 3 tiết, phụ trách phòng thiết bị 1 tiết tổng 19 tiết (theo QĐ phân công của trường) và có dạy thêm lớp xóa mù chữ. Vậy số tiết kiêm nghiệm của tôi có được tính vào để tính số giờ dạy thêm không hay chỉ được tính số tiết thực dạy?

  Nhờ các Luật sư tư vấn, giải đáp giúp. Trân trọng!

   

   
  705 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553696   31/07/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 50 lần


  Tại Điểm b Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm”.

  Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: “Định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non, định mức tiết dạy/năm đối với giáo viên phổ thông, định mức giờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờ giảng/năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định mức giờ chuẩn dạng dạy/năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gọi chung là định mức giờ dạy/năm”.

  Tại  Khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC cũng quy định: Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.

  Do đó, nếu số giờ dạy thừa vượt quá 200 giờ dạy/năm, đề nghị để nhà trường phân công phù hợp, đúng với các quy định hiện hành.

   
  Báo quản trị |  
 • #553988   31/07/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (514)
  Số điểm: 3406
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 68 lần


   Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐTquy định: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

  Theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định:

  "4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

  5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần."

  Mặt khác, về quy định giáo viên chỉ được "Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất." tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

  Đối chiếu với trường hợp của anh kiêm nhiệm 2 chức danh trên, anh sẽ được hưởng mức giảm giờ dạy theo chức danh cao hơn là tổ trưởng bộ môn => được giảm 3 giờ dạy/tuần.

  Theo đó, tổng số tiết theo quy định pháp luật anh phải dạy là 16 tiết/tuần (sau khi đã giảm định mức giờ dạy). Như anh trao đổi thì anh làm 19 tiết => anh sẽ được hưởng 3 tiết làm thêm + dạy thêm xóa mù chữ.

   
  Báo quản trị |