Thắc mắc về Thông Tư 219/2009/TT-BTC và Thông Tư 192/2011/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #356186 13/11/2014

  Thắc mắc về Thông Tư 219/2009/TT-BTC và Thông Tư 192/2011/TT-BTC

  Hiện tại mình đang làm việc trong BQL DA sử dụng nguồn vốn ODA. Vừa rồi khi tính lương và phụ cấp cho cán bộ thực hiện dự án, BQL chỗ mình căn cứ Thông tư 219/2009/TT-BTC và Thông tư 192/2011/TT-BTC để tính một số định mức chi tiêu cho Ban (Trong đó có tính lương và phụ cấp cho cán bộ thực hiện dự án).

  Tuy nhiên, khi trình lên Kho bạc, Kho bạc có ý kiến cho rằng, Thông tư 219/2009/TT-BTC và Thông tư 192/2011/TT-BTC là căn cứ theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP, nhưng hiện tại đã có Nghị định 38/2013/NĐ-CP ra đời thay thế Nghị định 131/2006/NĐ-CP. Vì thế Kho bạc cho rằng Nghị định 131/2006/NĐ-CP không còn hiệu lực thi hành nên không thể áp dụng được 2 Thông tư 219/2009/TT-BTC và 192/2011/TT-BTC để tính lương và phụ cấp được.

  Vậy, mình xin hỏi, ý kiến của kho bạc là đúng hay không? Vì hiện tại mình chưa thấy có Thông tư mới thay thế 2 Thông tư cũ kia, vì vậy có được sử dụng 2 Thông tư 219/2009/TT-BTC và 192/2011/TT-BTC để tính định mức chi tiêu, lương, phụ cấp cho cán bộ làm việc trong Ban hay không?

  Nếu trường hợp 2 Thông tư đó không còn hiệu lực, vậy Ban chỗ mình có thể sử dụng được Thông tư nào để tính lương, phụ cấp cho cán bộ thực hiện dự án có nguồn vốn ODA? (Vì hiện tại Nghị định 38/2013/NĐ-CP chưa có Thông tư hướng dẫn quy định định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án sử dụng nguồn vốn ODA).

  Xin cảm ơn.

   
  3220 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #356351   14/11/2014

  Có ai trả lời giúp mình với..

   
  Báo quản trị |  
 • #356425   14/11/2014

  Chào bạn, 

  Về vấn đề của bạn, mình có vài ý kiến muốn chia sẻ thế này. Theo đúng quy định tại Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

  1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

  2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

  3. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Như vậy, nếu các văn bản bạn nêu không thuộc các trường hợp trên thì văn bản vẫn còn hiệu lực. Nhưng nếu các văn bản này có quy định mâu thuẫn với văn bản mới ban hành có hiệu lực pháp lý cao hơn thì những quy định mâu thuẫn không thể thực hiện. Hiện nay tình trạng ban hành văn bản mới không có văn bản hướng dẫn không hiếm, và các cơ quan nhà nước cũng thường có tâm lý "chưa" giải quyết vội, "chờ" có hướng dẫn. Vì vậy trong trường hợp này mình nghĩ bạn nên làm công văn gửi Bộ Tài chính để nhận công văn trả lời chính thức làm căn cứ làm việc với kho bạc

  Đôi dòng chia sẻ.

   
  Báo quản trị |  
 • #357140   18/11/2014

  lethanhduoc
  lethanhduoc

  Male
  Sơ sinh

  Kiên Giang, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn!

  Tôi có một số ý kiến cùng bạn.

  Kho Bạc có ý kiến như thế là đúng, vì Nghị định 38/2013/NĐ-CP đã có hiệu lực và đã thay thế Nghị định 131/2006/NĐ-CP, mà Thông tư 219/2009/TT-BTC và 192/2011/TT-BTC là căn cứ từ NĐ 131 nên không còn hiệu lực để thực hiện. Tuy nhiên, nếu BQL DA của bạn đã thành lập trước NĐ38 có hiệu lực thì khoảng thời gian từ NĐ38 có hiệu lực trở về trước bạn được phép áp dụng theo NĐ131, còn từ ngày NĐ38 có hiệu lực tuy chưa có Thông tư hướng dẫn nhưng bạn phải làm theo NĐ38 để về sau khỏi phải điều chỉnh. Còn nếu NĐ38 có quy định cho phép thực hiện đến khi có Thông tư mới hướng dẫn thì bạn yên tâm mà thực hiện tiếp tục. Do đó, bạn nên xem kỹ nội dung của NĐ38.

  Chút bạn thành công trong công việc.

   
  Báo quản trị |