Thắc mắc về quy định của Bộ luật Tố tụng hành chính 2015

Chủ đề   RSS   
 • #433830 17/08/2016

  Thắc mắc về quy định của Bộ luật Tố tụng hành chính 2015

  Các Luật sư cho em hỏi ạ :

  Theo quy định tại Khoản 5 Điều 116 Bộ luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định :

  "5. Các quy định của Bộ luật dân sự về cách xác định thời hạn, thời hiệu được áp dụng trong tố tụng hành chính.

  Mặt khác , tại BLDS 2005 có quy định tại Điều 162 như sau :

  "Điều 162. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

  1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

  a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

  b) Bên có nghĩa vụ thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

  c) Các bên đã tự hoà giải với nhau.

  2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này."

  Vậy các Luật sư cho em hỏi : quy định về bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện có áp dụng trong khởi kiện hành chính không ạ ?

   
  1879 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận