Thắc mắc về nghj định 87/2013/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #278995 02/08/2013

  Thắc mắc về nghj định 87/2013/NĐ-CP

  Luật sư cho tôi hỏi Số: 87/2013/NĐ-CP áp dụng cho:  QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VI GIA ĐÌNH, THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

  Vậy chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân là những chiến sĩ chưa được vào biên chế nhà nước hay phải hiểu như thế nào ạ ? Mong luật sư giải thích giúp tôi hiểu rỗ

  Cảm ơn Luật sư !

   
  2026 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận