Thắc mắc về hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, hợp đồng thử việc

Chủ đề   RSS   
 • #13319 12/04/2008

  tronghuyvn

  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/04/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 6725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thắc mắc về hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, hợp đồng thử việc
  Chấm dứt hợp đồng lao dộng khi công ty phá sản giải thể ?
  Xin chào

  Tôi ký hợp đồng thử việc với công ty là 2 tháng. Sau khi kết thúc hợp đồng thử việc tôi vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, nhưng chưa ký hợp đồng chính thức. 

  Khoảng 10 ngày sau ngày kết thúc hợp đồng thử việc thì công ty có thông báo tiến hành thủ tục để giải thể công ty. Từ thời điểm thông báo chính thức bằng văn bản, cho đến thời điểm yêu cầu nhân viên nghĩ việc là ba ngày. ( Theo điều khoản trong hợp đồng thử việc là phải thông báo trước 7 ngày , khi một trong 2 bên muốn kết thúc hợp đồng).

  Theo cách làm như trên, công ty có làm đúng pháp luật không?  Khi nghỉ việc như vậy, chúng tôi có được khoản trợ cấp nào không?

  (công ty thành lập chưa được 1 năm )

  Rất mong nhận được sự tư vấn , xin cảm ơn.

  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen ngày 15/03/2010 08:25:45 PM
   
  210832 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tronghuyvn vì bài viết hữu ích
  thanhdung112 (03/10/2013) duytambinh (23/07/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

28 Trang «<16171819202122>»
Thảo luận
 • #36379   12/06/2009

  mostlaw2020
  mostlaw2020
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:30/03/2009
  Tổng số bài viết (552)
  Số điểm: 2584
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Vì vụ án về lao động được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự nên áp dụng hướng dẫn của Nghị quyết Số: 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự
  về “Chứng minh và chứng cứ”

  Trích:
  II. Xác định chứng cứ

  1. Theo quy định tại Điều 81 của BLTTDS, thì một trong những điều kiện của chứng cứ là phải được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác giao nộp cho Tòa án hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do BLTTDS quy định; do đó, việc giao nộp chứng cứ và việc thu thập chứng cứ phải thực hiện theo đúng quy định tại các điều luật tương ứng của BLTTDS và hướng dẫn tại Nghị quyết này

  Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ trong trường hợp này là thuộc về 2 bên đương sự.
   
  Báo quản trị |  
 • #34899   23/02/2009

  minhhungmccvn
  minhhungmccvn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/07/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tuyên hủy Hợp Đồng Lao Động

  Một nhân viên làm việc tại một công ty liên doanh có ký hợp đồng lao động với thời hạn là 1 năm nhưng trên hợp đồng lao động có mấy điểm như sau: 1.Ở phần “-loại hợp đồng lao động..” công ty ghi : “ Có thời hạn 01 năm” nhưng sau đó Ở Phần “-Từ ngày ...đến ngày ...thì công ty ghi là từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 1 tháng 1 năm 2009” . Với cách ghi này thì thời hạn của hợp đồng lao động là HƠN 1 NĂM Phần trên và phần dưới mâu thuẩn nhau 2. Nhân viên vào làm ngày 25 tháng 12 năm 2007 nhưng mãi đến tháng 4 năm 2008 công ty mới tổ chức ký hợp đồng lao động và ghi ngày ký hợp đồng lao động là 1 tháng 1 năm 2008. Ngày này không có thực vì đó là nghỉ Tết Dương Lịch, văn phòng không co ai đi làm cả Tôi xin hỏi báo Pháp Luật như sau: 1. Hai nội dung về thời hiệu và thời hạn có MÂU THUẨN VÀ KHÔNG THỰC như nêu trên có thể được coi là KHÔNG PHÙ HỢP VỚI LUẬT LAO ĐỘNG không ? 2. Nhân viên hoặc công ty có thể yêu cầu toà án lao động tuyên hủy hợp đồng lao động nêu trên không? Rất mong được quý báo và các luật sư giải đáp và tư vấn Trân trọng cám ơn Tran Minh Hung
   
  Báo quản trị |  
 • #34900   20/02/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP:

  §iÒu 8. HiÖu lùc vµ viÖc thay ®æi néi dung hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®­îc quy ®Þnh nh­ sau :

  1. Khi ký kÕt hîp ®ång lao ®éng hai bªn ph¶i tho¶ thuËn cô thÓ ngµy cã hiÖu lùc cña hîp ®ång lao ®éng vµ ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc. Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng ®i lµm ngay sau khi ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, th× ngµy cã hiÖu lùc lµ ngµy ký kÕt. Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng ®· ®i lµm mét thêi gian sau ®ã míi ký hîp ®ång lao ®éng hoÆc hîp ®ång lao ®éng miÖng, th× ngµy cã hiÖu lùc lµ ngµy ng­êi lao ®éng b¾t ®Çu lµm viÖc.
  Theo quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH:

  3. Thủ tục thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được tiến hành theo trình tự như sau:

  - Bên đề xuất yêu cầu nêu nội dung cần thay đổi và thông báo cho bên kia biết bằng văn bản.

  - Bên nhận được văn bản yêu cầu phải chủ động gặp bên đề xuất để thỏa thuận về nội dung cần thay đổi, chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu;

  - Trường hợp hai bên thỏa thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động, thì tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng lao động theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động, thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thỏa thuận chấm dứt theo qui định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ Luật Lao động.

  Do đó Cty hoặc NLĐ đề xuất thay đổi nội dung HĐLĐ
  Tuyên bố vô hiệu HĐLĐ do Thanh tra Lao động khoản 3 Điều 29 BLLĐ và do tòa án tuyên theo quy định tại khoản 5 Điều 166.
   
  Báo quản trị |  
 • #34901   20/02/2009

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Tôi đồng ý với ý kiến của bạn thaisld đã đưa ra.

  Đối với trường hợp HĐLĐ có điều khoản trái với quy định định của pháp luật thì có thể bị toà án tuyên bố HĐLĐ vô hiệu từng phần  hay toàn bộ. Khi HĐLĐ bị vô hiệu từng phần thì những nội dung còn lại của HĐLĐ vẫn có hiệu lực pháp luật.

  1. Đối với trường hợp HĐLĐ của bạn ghi thời hạn như vậy theo tôi chỉ là  sự nhầm lẫn thôi. Vì về cơ bản đây là HĐLĐ có thời hạn một năm. Tốt nhất là bạn có thể đề nghị sửa đổi theo đúng quy định.
  2. Trường hợp nhân viên vào làm ngày 25/12/07 nhưng đến tháng tư mới ký HĐLĐ là trường hợp xảy ra ở khá nhiều công ty. Nhưng trong HĐLĐ công ty của bạn đã ghi thời hạn là từ thời điểm 1.1.2008.

  Theo tôi đây là những lỗi trong việc soan thảo hợp động. Tốt nhất là bạn có thể thoả thuận để sửa đổi lại nội dung của HĐLĐ cho đúng với quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #35338   20/03/2009

  longthach
  longthach

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyết định tiếp nhận

  Chào các chuyên gia tư vấn
  Mong các chuyên gia và các thành viên tư vấn cho một số việc sau:
  - Khi đơn vị tôi chuyển đổi từ doanh nghiệp thành đơn vị hành chính sự nghiệp có thu (năm 2003), toàn bộ người lao động được cơ quan mới tiếp nhận theo một quyết định đi kèm quyết định thành lập. Xin hỏi quyết định đó có được gọi là HĐLĐ?
  - Người lao động đến kỳ nâng lương có bắt buộc phải thi tay nghề?
  - HĐLĐ 1 năm ký lần thứ 3, thứ tư có bị coi là vô hiệu?

   
  Báo quản trị |  
 • #35339   20/03/2009

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Chào bạn,
  - Bạn không nêu rõ nội dung quyết định tiếp nhận người lao động gồm những nội dung gì? Nhưng theo tôi tốt nhất vẫn cần phải có HĐLĐ ký kết với từng người lao động. Vì mỗi người lao động đều có công việc cụ thể mức lương cũng như quyền lợi khác nhau.
  - Người lao động đến kỳ nâng lương sẽ nâng lương theo quy chế của công ty. Nhưng công ty của bạn là loại hình công ty nào?
  - Theo quy định của Bộ luật lao động, HĐLĐ chỉ ký HĐ xác định thời hạn đến lần thứ hai. Từ lần thứ 3 phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #35688   29/04/2009

  bennguyen
  bennguyen

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/04/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tư Vấn dùm em luật lao động và hợp đồng lao động!

  Kính chào luật sư.
  Em làm nhân viên cho cty TNHH trong nước kinh doanh về lĩnh vực Giáo Dục, cty hoạt động được khoảng 3 năm, e vào làm việc ngày 01/12/2008, (trước đó e có làm nhân viên Part-time 2 tháng ở tại công ty luôn), e được bố trí làm ở vị trí trợ lý trưởng phòng với mức lương 3.200.000 đ/tháng, nhưng  cách đây khỏng 1,5 tháng do công ty thiếu nhân sự nên điều em chuyển qua làm trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng với mức lương không thay đổi. Khi vào làm việc thì em và đại diện giám đốc cty chỉ thỏa luận về lương căn bản và thời gian làm việc, ngoài ra không còn quyền lợi gi hết. Tính đến nay e làm được gần e làm gần 5 tháng mà công ty không có đề cập vấn đề hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm .v.v. gì hết. 
  Cách đây khoảng 3 ngày em nghe tin cty sẽ cho e thôi việc hoặc là hạ lương em xuống còn 2.500.000 đ/tháng với lý do là mức lương em quá cao cty không có khả năng chi trả, nhưng thực tế thì lợi nhuận của cty ngày một tăng lên. 
  Bây giờ e không biết làm sao hết. Nếu đạt trường hợp e thôi việc thì e được hưởng chế độ bảo hiểm, trợ cấp thôi việc không, và e được hưởng những quyền lợi gi khi thôi việc? Xin luật sư hãy tư vấn dùm em!
  Nếu được hưởng quyền lợi như vậy mà công ty không trả thì em phải làm sao?
  Em rất cảm ơn luật sư!

   
  Báo quản trị |  
 • #35689   18/04/2009

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14666)
  Số điểm: 101580
  Cảm ơn: 3359
  Được cảm ơn 5212 lần
  SMod

  Theo đúng quy định của luật lao động thì công ty phải ký hợp đồng lao động, phải đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho bạn. Về mức lương thì do hai bên thỏa thuận.

  Nếu công ty muốn hạ lương và không có chế độ gì hết thì có lẽ bạn nên kiếm chỗ làm khác đi. Do bạn mới đi làm được 5 tháng nên nếu nghỉ bây giờ bạn không được chế độ gì hết.
   
  Báo quản trị |  
 • #35690   19/04/2009

  tuanlawyersonla
  tuanlawyersonla

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/03/2009
  Tổng số bài viết (38)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng lao động

  Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn ntdieu, nếu không có ai tư vấn thì chắc chắn bạn bennguyen chẳng còn cách lựa chọn nào khác.
  Theo tôi, bạn vào làm từ 01/12/2008 bạn đã làm trợ lý trưởng phòng, sau đó lại làm trưởng phòng dịch vụ khách hàng với mức lương không đổi có nghĩa là không có thời gian thử việc. Việc bạn làm trưởng phòng của 1 công ty phải có quyết định bổ nhiệm điều đó đồng nghĩa với việc phải ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN. Công ty của bạn không ký hợp đồng lao động với bạn là không đúng.Hơn nữa. theo tôi được biết thì cho tới nay pháp luật lao động chưa có quy định nào về việc giảm lương của người lao động mà không có thoả thuận với người lao động, bạn cũng không thuộc trường hợp bị chuyển sang công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn 6 tháng (điểm b khoản 1 điều 84 Bộ luật lao động). Trên thực tế có nhiều trường hợp công ty muốn giảm lương của NLĐ sẽ dùng sức ép, nếu không được NLĐ chấp nhận thì họ có thể dựa vào nội quy lao động để dần đưa NLĐ vào thế bí mà phải chấp nhận thỏa thuận (vấn đề này nói ra khá dài không tiện đưa vào đây). tôi nói vậy để bạn xem xét phưỡng hướng liệu có thể tiếp tục làm việc tại công ty nữa không. Nếu bạn vẫn muốn làm việc tại công ty hoặc muốn bảo về quyền lợi của mình thì có thể làm đơn khiếu nại lên ban Giám đốc công ty, vấn đề tiếp theo bạn nên tham khảo phần giải quyết tranh chấp lao động tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn.
  Chúc thành công!
   
  Báo quản trị |  
 • #35691   19/04/2009

  mostlaw2020
  mostlaw2020
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:30/03/2009
  Tổng số bài viết (552)
  Số điểm: 2584
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  THẢO LUẬN

  Tôi cũng xin phát biểu ý kiến cá nhân như sau:
  -Thứ nhất: tôi ủng hộ ý kiến của "ntdieu".
  -Thứ 2 mặc dù thiên về ý kiến bảo vệ quyền lợi người lao động nhưng thực tế quả là đã sảy ra nhất nhiều trường hợp mà ta không thể nào lường trước được mà ta phải chọn cách làm hợp lý nhất.
  -Thứ 3: Bạn  "bennguyen" ah`: bạn mới nghe nói chứ đó chưa phải là thực tế. Hơn nữa bạn chưa có hợp đồng lao động vậy bạn lấy căn cứ gì để chứng minh trước Tòa án khi coi đó là tranh chấp lao động cá nhân và yêu cầu tòa án giải quyết. Tôi nghĩ trong trường hợp của bạn giám đốc chắc chắn sẽ cần nhắc rất kỹ trong việc trả lương cho bạn và bạn có quyền yêu cầu giám đốc doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với mình vì đây mới là căn cứ để đảm bảo quyền lợi cho bạn.
  Bạn có thể lập luận với giám đốc: trước đây tôi công tác tại vị trí trợ lý trưởng phòng tôi đã được hưởng lương 3.2tr nay tôi ở vị trí trưởng phòng thì mức lương của tôi phải cao hơn bởi trách nhiệm của tôi nhiều hơn đương nhiên phải hưởng quyền lợi nhiều hơn, nếu đồng chí cảm thấy tôi không hoàn thành công việc mà giảm tôi xuống mức lương thấp hơn thì đồng chí có thể căn cứ vào mức tiêu thụ hàng hóa và lãi của doanh nghiệp trong thời gian tôi làm trưởng phòng Dịch vụ khách hàng.
  Theo tôi đây chỉ là 1 chiêu trong việc sử dụng đội ngũ nhân viên của giám đốc. Vì không ai không hiểu quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, và đề cao những người làm được việc.
  Chúc bạn thành công và may mắn.
  Thân!
   
  Báo quản trị |  
 • #35692   19/04/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Đúng như các bạn đã thảo luận giúp bạn bennguyen. Cty chưa ký HĐLĐ là sai Luật (Cty áp dụng hợp đồng miệng với NLĐ làm công việc có tính thường xuyên), tuy nhiên đến bây giờ Cty sử sai ký HĐLĐ với NLĐ và mức lương theo thang lương, bảng lương Cty mới XD thì sao? Về lương bạn rất khó KN vì bạn không có cơ sở đâu, tôi lấy ví dụ nhé: Bạn thực nhận lương 3.200.000đ/tháng khi bạn KN Cty bảo "Lương Cty trả theo đúng quy định của luật theo lương (Vùng) còn nhiều khoản khác mới đủ ba triệu hai".
   
  Báo quản trị |  
 • #35693   27/04/2009

  bennguyen
  bennguyen

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/04/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin tư vấn về luật lao động!

  Hiện tại mình đang làm cho một Cty TNHH trong nước được thành lập khoảng 3 năm. và mình vào làm được 5 tháng, (và làm 1 tháng partime trước đó)
  Trường hợp của mình là: Khi được nhận vào làm công ty sắp xếp cho mình làm ở vị trí trợ lý phònh kinh doanh, với mức lương 3.200.000đ/tháng và 2 bên chỉ thỏa thuận miệng, không có giấy tờ cam kết gì hết. (không kèm theo quyền lợi gi hết ngoài lương). Được khoảng 3 tháng do thiếu nhân sự nên công ty yêu cầu mình chuyển qua làm trưởng phòng Dịch Vụ Khách Hàng với mức lương không đổi.
  Thời gian gần đây công ty có thông tin là sẽ giảm lương xuống còn 2.500.000 đ/tháng ( với lý do cty không đủ khả năng chi trả lương) nhưng chưa chính thức. Một tuần trở lại đây công ty đạt đủ điểu kiện khó để mình làm không nổi và khiển trách, (những quy định đó trước giờ chưa có ở công ty). Hôm nay công ty có văn bản xuống cắt chức và giảm lương của mình còn 2.500.000đ/tháng, làm như vậy để cho mình thôi việc, (đó là 1 hình thức cty cho thôi việc không gây ảnh hưởng đến ai)
  - Hiện tại mình làm còn 2 ngày nữa là hết tháng 4 rùi mà cty hôm nay mới có vbản hạ lương nhưng bắt buộc mình phải nhận lương với mức 2.500.000đ/tháng vậy co đúng luật không?
  - Bây giờ mình muốn xin nghĩ việc mình phải làm sao và mình có được hưởng 2 tháng lương phụ cấp thôi việc không?
  - Mình làm được 5 tháng mà cty không ký hợp đồng lao động, bảo hiểm gì hết, vậy khi mình nghĩ mình có được hổ trợ phần này không? (trước giờ công ty không có ký hợp đồng với ai hết.). tổng cộng nhân viên của công ty hơn 15 nhân viên.
  Xin tư vấn giúp mình nha, nếu mình được hưởng quyền lợi mà cty không hoàn đủ thì mình phải làm sao?
  thank you!
  nguyentuan1701@yahoo.com

   
  Báo quản trị |  
 • #35694   27/04/2009

  bennguyen
  bennguyen

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/04/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin Cảm ơn các bạn!

  Nhưng thực tế bây giờ mình cần sự chính xác để tìm cách giải quyết vần đề, nếu thực sự mình qua thời gian thử việc rùi thì theo luật mình sẽ được xử theo trường hợp là hợp đồng vô thời hạn đúng không?
  Hiện tại công ty đang chèn ép để mình nghĩ việc vì vậy mình rất khó thỏa thuận lại với giám đốc.
  Nếu mình nghỉ việc thì quyền lợi của mình không được gì sao?
  các bạn giúp mình cới nha!
  thank you!

   
  Báo quản trị |  
 • #35695   27/04/2009

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Như ý kiến của các bạn đã đưa ra, tôi cũng chỉ muốn khẳng định là việc công ty không ký HDLĐ với bạn như vậy là sai. Và trường hợp bạn làm việc tại công ty đã được 5 tháng mà chưa đóng BHXH và BHYT cũng là không đúng.
  Luật lao động chỉ quy định trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đã ký HĐLĐ chính thức và sau đó khi hết hạn HĐLĐ này nếu không ký HĐLĐ mới thì HĐLĐ cũ đương nhiên trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.
  Về thông tin bạn đưa ra khi nghỉ việc được 2 tháng lương phụ cấp thôi việc là không đúng. Luật lao động đã quy định trường hợp người lao động làm việc từ đủ 12 tháng trở lên khi nghỉ việc mới được hưởng trợ cấp thôi việc và mỗi năm làm việc bằng nửa tháng lương.
  Thực tế nếu bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp này thì người bị thiệt thòi chính là bạn. Bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc vì chưa làm việc đủ 12 tháng. Theo tôi cách tốt nhất trong trường hợp này bạn nên làm một kiến nghị lên Ban giám đốc công ty. Trong kiến nghị này bạn yêu cầu công ty phải thực hiện theo đúng quy định của Luật lao động về ký HĐLĐ, đóng BHXH cho người lao động và việc hạ lương nhân viên của công ty là không đúng. Và trường hợp công ty không thực hiện bạn hoàn toàn có thể kiện công ty để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
  Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho bạn. Trường hợp khi làm việc chính thức tại một doanh nghiệp bạn phải yêu cầu được ký HĐLĐ. Vì đây là căn cứ pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bạn khi có tranh chấp xảy ra.

   
  Báo quản trị |  
 • #35696   27/04/2009

  bennguyen
  bennguyen

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/04/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thật sự mình rất rối!

  Nếu đạt trường hợp nào cũng như mình thì công ty sẽ thường xuyên sa thải nhân viên, trong lúc công ty khó khăn, mở chi nhánh mới, thì nói ngon nói ngọt để mình làm, mình làm hơn thời gian qui định mà không tính lương. Lý do mức lương cty hạ xuống không phù hợp với mình, vậy bây giờ mình nghĩ thì sẽ báo trước với công ty bao lâu và sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì đúng không, thật sự đây cũng là trường hợp để mình rút kinh nghiệm!

   
  Báo quản trị |  
 • #35697   27/04/2009

  mostlaw2020
  mostlaw2020
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:30/03/2009
  Tổng số bài viết (552)
  Số điểm: 2584
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  THẢO LUẬN

  Tôi khẳng định với bạn không công ty nào tồn tại lâu dài lại có thể làm như kiểu bạn nói. Một công ty muốn tồn tại cùng với thời gian họ phải giữ được những lao động tâm huyết, có tay nghề và giữ được uy tín, thương hiệu của công ty mình. Công ty mà làm ăn không đảm bảo được quyền lợi của chính những nhân viên làm ra lợi nhuận cho công ty mình thì không bao giờ tồn tại được hết. Và cũng vì lý do đó bạn nên xem xét lại doanh nghiệp này mình có nên gắn bó lâu dài với nó hay không? mình gắn bó với nó vì những lý do gì? Khi mình còn làm hiệu quả cao như vậy mà còn bị đối đãi như vậy nếu một mai mình gặp khó khăn hơn nữa thì mình sẽ phải đối phó như thế nào?
  Đây là những lời tâm sự của bản thân tôi không có quy định nào của luật pháp về nội dung này hết.
  Chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn trên con đường mà bạn chọn.
  Thân!
   
  Báo quản trị |  
 • #35698   29/04/2009

  ypvn_vsip
  ypvn_vsip

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2009
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  bennguyen thân mến! cũng như đa số các anh/chị đã trình bày với bạn việc cty bạn không ký HĐLĐ và đóng BHXH-BHYT cho NLĐ là sai với quy định với PL, phần này thì cty của bạn sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan bảo vệ PL. Nhưng trong trường hợp bạn xin thôi việc thì bạn sẽ không được nhận khoảng trợ cấp thôi việc nào đâu (chưa đủ 12 tháng).
  Về việc cty hạ lương của bạn từ 3.2 tr còn 2,5tr với do là "không hoàn thành nhiệm vụ được giao" (theo BGĐ cty bạn phán) là đúng quy định PL (không dưới 70%), và thời hạn kỷ luật này sẽ có hiệu lực tối đa trong vòng 6 tháng, nếu không tái vi phạm thì bạn sẽ được trở lại với mức lương cũ.
  Đó là ở khía cạnh pháp luật, nhưng theo tôi-là một người làm công tác quản lý nhân sự cho một cty thì tôi nghĩ bạn nên trình bày quan điểm của mình với BGĐ, điều này sẽ giúp bạn thực hiện hiện được các mục đích sau:
  1. Cho BGĐ biết được phản ứng, tâm tư, nguyện vọng rõ ràng của bạn cũng như tập thể nhân viên là như thế nào.
  2. Bạn hãy phân tích mặt tiêu cực của việc không ký HĐLĐ cũng như các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với NLĐ. Tôi cũng được biết cũng không ít trường hợp NLĐ rất bức xúc nhưng lại không dám trình bày quan điểm của mình với Sếp. Biết đâu sau buổi trao đổi đó sếp sẽ trọng dụng bạn thì sao!!!! Là một nhà quản lý thì sẽ không có ai lại không muốn giữ lại những nhân viên có năng lực cho cty mình đâu.
  Nhưng nếu trường hợp các sếp có thành kiến với bạn, không hài lòng về bạn (về chuyên môn hoặc ngoài chuyên môn) và muốn sa thải bạn thì tôi nghĩ tốt nhất bạn hãy chuẩn bị cho mình một công việc mới, vì nếu có làm việc ở đó với điều kiện như vậy thì bạn sẽ rất khó tìm thấy cơ hội thăng tiến cho mình. Và tôi nghĩ 5 tháng để đổi lấy 1 bài học kinh nghiệm cho mình cũng không nhiều lắm đâu. Đồng thời bạn hãy bỏ chút thời gian để xem lại tại sao BGĐ lại muốn sa thải mình, tôi nghĩ lý do không đủ khả năng chi trả lương thì không thuyết phục lắm.
  Vậy nhé, chúc bạn thành công!

   
  Báo quản trị |  
 • #35796   27/04/2009

  Tiendatpcathh
  Tiendatpcathh

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tìm hiểu về hợp đồng thử việc thời gian thử việc theo quy định hiện hành.

  Kính mong LawSoft cho tôi biết về các quy định và thời gian thử việc, theo quy định hiện hành của Việt Nam,
  Tôi thử việc ở một cơ quan nhà nước, thời gian thử việc là 1 năm. Vậy có đúng với quy định không?

   
  Báo quản trị |  
 • #35797   27/04/2009

  mostlaw2020
  mostlaw2020
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:30/03/2009
  Tổng số bài viết (552)
  Số điểm: 2584
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  THẢO LUẬN

  Theo quy định Nghị định số 44/2003/NĐ-CP:

  Điều 7. Người sử dụng lao động và người lao độngthoả thuận về việc làm thử quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao độngđược quy định như sau:

  1. Thời hạn thử việc không được quá 60 ngày đối vớicông việc có chức danh nghề cần trình độ, chuyên môn, kỹ thuật cao đẳngtrở lên.

  2. Thời gian thử việc không được quá 30 ngày đối vớichức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệpvụ

  3. Thời gian thử việc không quá 6 ngày đối với những lao động khác.


   
  Báo quản trị |  
 • #35858   28/04/2009

  linhzozo
  linhzozo

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/04/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ CỦA NGƯÒI LAO ĐỘNG BAO GỒM NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

  Xin đựơc hỏi, khi được tuyển dụng vào làm việc tại một công ty cổ phần ngoài quốc doanh thì người được tuyển dụng phải nộp cho công ty những giấy tờ gì thì được coi là một bộ hồ sơ hoàn chỉnh?Và những giấy tờ gì phải là bản chính?Nếu mất giấy khai sinh thì có thể thay thế bằng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu không?Xin nhờ giải đáp giúp.
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |