DanLuat 2015

thắc mắc về chính sách hỗ trợ sau đại học

Chủ đề   RSS   
 • #487923 26/03/2018

  thắc mắc về chính sách hỗ trợ sau đại học

  Năm 2014, tội được UBND tỉnh Sóc Trăng cử theo học lớp thạc sĩ theo Quyết định số 411/QĐTC-CTUBND ngày 06/10/2014, đến tháng 10/2017 tôi nhận được quyết định công nhận tốt nghiệp. Sau đó tôi có làm thủ tục đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng xem xét hỗ trợ sau đại học theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Sở Nội vụ tình Sóc Trăng trả lời Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND được thay thế bởi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017; và căn cứ tại điều 7, Quy định chuyển tiếp tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND, thì trường hợp của tôi không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ với lí do Quyết định cử tội đi học có trước ngày 01/01/2014.

  Như vậy, xin hỏi luật sư, đối với trường hợp của tôi việc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng áp dụng theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng là đúng hay sai? Vì xét thấy trường hợp của tôi không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định 22/2014 mà thuộc đối tượng điều chỉnh theo quyết định 27/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng là đúng hay không? Như vậy, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng phải thực hiện hỗ trợ theo Quyết định nào là đúng.

  Xin luật sư tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn 

   
  166 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-