Thắc mắc về chính sách đền bù giải tỏa đất đai?

Chủ đề   RSS   
 • #551782 15/07/2020

  Thắc mắc về chính sách đền bù giải tỏa đất đai?

  Chào cả nhà! 

  Em có nội dung văn bản của 1 cơ quan trả lời như thế này

  UBND THÀNH PHỐ.... TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

  V / v phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính của hộ ông Huynh thuộc Dự án đường Lê Duẩn A phường Phú hưng .

  Kính gửi : Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố nhận được công văn số 1417 / PTNMT ngày 20/00/20 , về việc phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính của hộ ông Huynh. Qua nội dung Công văn , Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết như sau :

  - Hộ ông Huỳnh có nhà ở, đất ở hợp pháp, nhưng không có đăng ký hộ khẩu thường trú tại căn nhà bị giải tỏa, không ở thường xuyên. Do đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố họp ngày 04/3/2017 của Hội đồng Bồi thưởng thành phố kết luận : " ... - Về đất : Đủ điều kiện bồi thường loại đất ở đô thị với diện tích 101,9m. - Về tái định cư: Đủ điều kiện giao 01 lô có thu tiền ... ”. Như vậy, trường hợp này không đủ điều kiện tái định cư nhưng được giao đất ở thuộc diện bức xúc theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định số 08/2015/QĐ - UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Btt. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố có ý kiến để phòng Tài nguyên và Môi trưởng thành phố xem xét giải quyết hồ sơ cho công dân. / .

  Nơi nhận :🤔🤔🤔🤔🤔🤨🤨🤨🤨🤨

  Tôi không hiểu ở nội dung đầu, là có nhà ở hợp pháp... tại sao lại không được đền bù với lý do không có địa chỉ thường trú và không thường xuyên ở tại nhà bị giải tỏa.

  Đền bù theo diện bức xúc.

  Cảm ơn quý vị đã đọc và nghiên cứu giúp

   
  462 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn CATY20121983 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận