Thắc mắc về chế độ chấm dứt hợp đồng làm việc - nghỉ hưu

Chủ đề   RSS   
 • #237754 06/01/2013

  thiep1961

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thắc mắc về chế độ chấm dứt hợp đồng làm việc - nghỉ hưu

  Tôi năm nay 50 tuổi, làm việc và đóng bảo hiểm được 25 năm. Nay tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Cho tôi hỏi khi chấm dứt hợp đồng lao động xong tôi có còn được hưởng chế độ về hưu không?

   
  3408 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #237755   06/01/2013

  legalconsult
  legalconsult
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2012
  Tổng số bài viết (421)
  Số điểm: 3183
  Cảm ơn: 57
  Được cảm ơn 255 lần


  chào cô/chú

   

  CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

   

  I – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:  

  Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau:

  §         Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi;

  §         Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số > 0,7;

  §         Nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61% (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);

  §         Không kể tuổi đời, suy giảm khả năng lao động > 61%, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);

  §         Đủ 50 đến dưới 55 tuổi (nam/nữ), trong đó có ít nhất 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò;

  §         Không kể tuổi đời đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

   

  II – QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

            1/ Mức hưởng:

            Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH

            a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:

  §   15 năm đầu = 45% ;

  §   và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

  Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động trừ 1% tỷ lệ.

            b/ Cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH:

  v     Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định:

  ·         5 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 1995

  ·         6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001

  ·         8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007

  ·         10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi

  v     Thời gian đóng BHXH không theo thang bảng lương nhà nước: Bình quân toàn bộ thời gian.

  v     Có thời gian đóng BHXH theo lương nhà nước và không theo lương nhà nước, tính như sau: Tính bình quân chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo tiền lương Nhà nước thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên.

  2/ Quyền lợi khác của người hưởng lương hưu:

  ·         Cấp thẻ BHYT miễn phí do quỹ BHXH chi;

  ·         Cấp thẻ ATM miễn phí khi lập thủ tục hưu;

  ·         Hưởng chế độ tuất khi chết;

  ·         Nhận lương hưu hàng tháng tại nơi cư trú. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh họat của từng thời kỳ;

  ·         Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung;

  ·         Được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH  từ năm 26 trở đi đối với nữ và năm 31 trở đi đối với nam: Kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng ½ tháng mức bình quân tiền công, tiền lương đóng BHXH.

  3/ Trợ cấp BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu (đóng BHXH từ 3 tháng đến < 20 năm): Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.

   

  Lãnh trợ cấp ngay không chờ sau 12 tháng đối với các trường hợp:

  ·         Suy giảm khả năng lao động trên 61% ;

  ·          Hết tuổi lao động;

  ·         Định cư hợp pháp ở nước ngoài.

  Chờ lãnh trợ cấp sau 12 tháng: Sau 1 năm nghỉ việc mà không tiếp tục đóng BHXH.

   

            4/ Các tháng lẻ đóng BHXH (Khi tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc BHXH một lần):

  ·         Dưới 3 tháng: không tính

  ·         Từ đủ 3 tháng đến dưới 7 tháng: tính nửa năm

  ·         Từ đủ 7 tháng đến dưới 1 năm: tính 1 năm

   

  Do đó, khi cô/chú thuộc trong các điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì sẽ được hưởng. Chế độ này sẽ do Bảo hiểm xã hội chi trả. 

  Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ: Trả trợ cấp thôi việc cho người lao động trong khoảng thời gian làm việc tại doanh nghiệp, trừ đi khoảng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khoảng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Trân trọng

   
  Báo quản trị |