Thắc mắc về bậc lương

Chủ đề   RSS   
 • #299325 26/11/2013

  Thắc mắc về bậc lương

  Tôi xin hỏi:

  Tôi vào làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, chính xác là tại Mỏ than trực thuộc TKV

  Trong quyết định tiếp nhận, tôi được biết:

    -Bậc lương 4/6

   -Thang lương A2/7

   - Hệ số 3,62

  Như vậy tôi hưởng lương ra sao, số tiền bảo hiểm xã hội phải đóng mỗi tháng là bao nhiêu?

  Bậc lương và hệ số này được xét trên thang lương nào? (tôi tìm mãi không thấy)

   

  Xin cảm ơn!

   
  2412 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận