THẮC MẮC TRONG VIÊC XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Chủ đề   RSS   
 • #252278 01/04/2013

  hancoi_hlu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/05/2012
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 425
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 3 lần


  THẮC MẮC TRONG VIÊC XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Mong các bạn giúp đỡ, mình đang học môn xây dựng văn bản không biết giải quyết vấn đề này như thế nào, đề bài là "Thành lập phòng thanh tra pháp chế thuộc Sở khoa học công nghệ". Mình định chọn loại văn bản là quyết định nhưng phần tên cơ quan ban hành văn bản mình k chắc chắn lắm, theo mình là 2 cơ quan ban hành:" Ủy ban nhân dân tỉnh a

                                                                            Sở khoa học công nghệ"

  Ngoài ra phần cơ sở pháp lý có ai có ý kiến j chỉ giúp mình với

  Cám ơn!!!

  Nhắn bạn hancoi_hlu : Bạn không được viết bài toàn chữ IN HOA, bài vi phạm sẽ bị xóa                                                                         

   

   

   

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 01/04/2013 06:56:19 CH sửa bài từ chữ IN HOA
   
  2598 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hancoi_hlu vì bài viết hữu ích
  NguyenHoangAnh90 (01/04/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #252280   01/04/2013

  NguyenHoangAnh90
  NguyenHoangAnh90

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/04/2013
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 14 lần


  Bạn xem mẫu nhé

   

   

  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           SỞ XÂY DỰNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

           Số:585/QĐ-SXD                                 Đồng Xoài, ngày 01 tháng 9 năm 2010

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Phòng Hạ tầng kỹ thuật

  và Phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng

   

   

  GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

   

  Căn cứ Quyết định số: 53/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

  Căn cứ Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập “Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị” thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

   

  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị thực hiện theo quy định của Giám đốc Sở Xây dựng.

   

  Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở Xây dựng căn cứ quyết định thi hành.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   

   

  Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC

  - Như điều 3;

  - Sở Nội vụ (để biết);                                                                                          Đã ký

  - Lưu VT.

   

                                                                                                                  Nguyễn Hoàng Hùng

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenHoangAnh90 vì bài viết hữu ích
  hancoi_hlu (02/04/2013)