DanLuat 2015

Thắc mắc trong lĩnh vực đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #506761 06/11/2018

  Thắc mắc trong lĩnh vực đấu thầu

  Mọi người cho mình hỏi về luật đấu thầu với 3 công ty (A,B,C) cùng tham gia đấu thầu một gói thầu.Nhưng trong đó 2 công ty (B,C) làm sai đơn chào giá( họ ghi ngày có hiệu lực của đơn chào giá tính đến ngày đóng thầu thấp hơn ngày trong HSĐX) liệu 2 công ty (B,C)đó đã Dc coi là tham gia đấu thầu chưa! Vì điều kiện đấu thầu là có ít nhất 3 công ty tham gia đấu thầu,nếu 2 công ty B,C làm sai đơn chào giá thì Ko đủ điều kiện tham gia đấu thầu, công ty A có bị loại vì không đủ 3 công ty tham gia đấu thầu hay không? Mong mọi người giải thích hộ mình. Trân trọng!

   
  342 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507008   09/11/2018

  Vấn đề của bạn mình có ý kiến như sau:

  Công ty A sẽ không bị loại vì Công B, C làm sai đơn chào (báo) giá. Bởi:

  Thứ nhất, một tổ chức được xem là đủ điều kiện (tư cách hợp lệ) tham gia đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 2013, chứ không phải căn cứ vào đơn báo giá.

  Thứ hai, nếu Công ty B, C đủ tư cách như nêu trên và đã gửi bản báo giá theo yêu cầu báo giá của bên mời thầu thì căn cứ Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy trình đấu thầu, Công ty B, C đã được xem là tham gia đấu thầu.

  Thứ ba, điều kiện để tổ chức đấu thầu theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn là bên mời thầu gửi bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Đơn báo giá chỉ là cơ sở để lựa chọn nhà thầu.

  Do đó, việc Công ty B, C có đơn báo giá không đạt yêu cầu thì B, C sẽ không được chọn, việc này không ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu và việc tham gia đấu thầu của Công ty A.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-