Thắc mắc những câu hỏi liên quan đến Bộ luật dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #487411 18/03/2018

  Thắc mắc những câu hỏi liên quan đến Bộ luật dân sự

  1) So sánh phạm vi điều chỉnh của phần 5 Bộ luật dân sự năm 2015 và phạm vi điều chỉnh của phần 7 Bộ luật dân sự năm 2005

  2) Những phát triển cơ bản về nội dung quy định của phần 5 Bộ luật dân sự năm 2015 so với nội dung quy định của phần 7 Bộ luật dân sự năm 2005.

   
  2262 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận