Thắc mắc hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #523831 26/07/2019

  Thắc mắc hành chính

  chào mọi người! Mong mọi người giải đáp thắc mắc giúp em.

  Thông báo trả lời đơn kiến nghị có thuộc đối tượng khiếu nại không? 

   
  952 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bongvan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524190   29/07/2019

  Căn cứ vào Luật Khiếu nại 2011 thì:

  Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  và Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

  Bên cạnh đó, thông báo của cơ quan chức năng cũng được xem là một trong những văn bản hành chính - khoản 2 Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP.

  Theo những nội dung trên thì có thể xem thông báo trên cũng thuộc một trong những đối tượng khiếu nại.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2019)