TÊN GÂY NHẦM LẪN

Chủ đề   RSS   
 • #384180 20/05/2015

  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 17 lần


  TÊN GÂY NHẦM LẪN

  Theo điều 34 Luật Doanh Nghiệp thì:

  Điều 34. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

  2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

  e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

  Như vậy,

  Nếu đã có Công ty TNHH ABC.

  Hiện nay tôi muốn thành lập 01 Công ty hoàn toàn mới với tên là Công ty TNHH MTV  TÂN ABC.

  (Vấn đề ở đây là doanh nghiệp của tôi khác loại hình với doanh nghiệp đã có tên)

   

  Hỏi:

  Sở Kế Hoạch Đầu Tư có chấp nhận không?

   
  8483 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #384185   20/05/2015

  khoathads
  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 416 lần


  Chào bạn!

  Theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM thì:

  "Tên trùng và tên gây nhầm lẫn
  1. Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
   
  2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác:
  a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;
  Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Linh và Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Lynh
   
  b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu "&"; ký hiệu "-" ; chữ "và";
  Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại AB và Công ty TNHH Thương mại A&B
   
  c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp khác đã đăng ký;
   
  d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp khác đã đăng ký;
   
  đ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi một hoặc một số số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,...) ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký;
  Ví dụ: Công ty TNHH Bình Minh và Công ty cổ phần Bình Minh 1
   
  e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước, hoặc “mới" ngay sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký;
  Ví dụ: Công ty cổ phần Đầu tư Phương Đông và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phương Đông mới
  Hoặc Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Cầu và Công ty TNHH Tân Hoàn Cầu
   
  g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi các từ "miền Bắc", "miền Nam", "miền Trung", "miền Tây", "miền Đông" hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký;
  Ví dụ: Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Hoa Sen và Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Hoa Sen Miền Nam
   
  h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.
  Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Xây dựng Ánh Dương và Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng Ánh Dương"
   
  Như vậy mặc dù khác loại hình nhưng tên của doanh nghiệp bạn có khả năng gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã được đăng ký thì Sở KH&ĐT sẽ khó chấp nhận!
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn khoathads vì bài viết hữu ích
  nickname2014 (21/05/2015)
 • #384262   21/05/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  nickname2014 viết:

  Theo điều 34 Luật Doanh Nghiệp thì:

  Điều 34. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

  2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

  e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

  Như vậy,

  Nếu đã có Công ty TNHH ABC.

  Hiện nay tôi muốn thành lập 01 Công ty hoàn toàn mới với tên là Công ty TNHH MTV  TÂN ABC.

  (Vấn đề ở đây là doanh nghiệp của tôi khác loại hình với doanh nghiệp đã có tên)

   

  Hỏi:

  Sở Kế Hoạch Đầu Tư có chấp nhận không?

  Chào bạn.

  TÊN DOANH NGHIỆP = “Loại hình doanh nghiệp” + “Tên riêng của doanh nghiệp”

  Tuy nhiên, theo điều luật mà bạn viện dẫn ở trên thì "tên riêng" bạn định đặt chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp khác một chử "Tân" nên không được chấp nhận dù khác loại hình doanh nghiệp, 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  nickname2014 (21/05/2015)
 • #384392   21/05/2015

  nickname2014
  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 17 lần


  Cảm ơn bài viết của 02 bạn, Rất rõ và cụ thể.

   
  Báo quản trị |