TCT nhầm lẫn khi thu Thuế SDĐ PNN của hộ nhận khoán đất nông nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #440375 02/11/2016

  LuatLCMT

  Sơ sinh

  Tiền Giang, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 390
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  TCT nhầm lẫn khi thu Thuế SDĐ PNN của hộ nhận khoán đất nông nghiệp

       Tại Công văn số 1665/TCT-CS ngày 17/5/2012 của Tổng cục thuế trả lời Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về việc chính sách thuế SDĐPNN xác định: Trường hợp các hộ nông trường viên nhận khoán đất để sản xuất nông nghiệp của các doanh nghiệp thuê đất của Nhà nước, sau đó sử dụng một phần đất giao khoán để làm đất ở thì diện tích đất ở đó được xác định là đất sử dụng không đúng mục đích và áp dụng mức thuế suất quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 153/2011/TT-BTC

      Tuy nhiên lại áp dụng Điều 2 Thông tư 45/2001/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 để xác định: Đất sử dụng không đúng mục đích là đất . . . . . quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai 2003.

       Trong khi đó tại điểm đ khoản 2 Điều 41 Nghị định 181/2004/NĐ.CP ngày 29/10/2004 quy định:

  "2. Nhà nước không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp sau:

  a) Đất do Nhà nước giao để quản lý quy định tại Điều 3 của Nghị định này;

  b) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý sử dụng;

  c) Người sử dụng đất do thuê, thuê lại của người khác mà không phải là đất thuê, thuê lại trong khu công nghiệp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này;

  d) Người đang sử dụng đất mà không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật Đất đai;

  đ) Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường". 

  Xem link: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1665-TCT-CS-chinh-sach-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-140049.aspx

   

  --> Như vậy: Khi Người nhận khoán đất/ hộ nông trường viên nhận khoán đất không được cấp GCN QSDĐ mà Tổng cục thuế lại xác định thuộc đối tượng tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai 2003 là hoàn toàn trái pháp luật.

  DO ĐÓ: NGƯỜI NHẬN KHOÁN ĐẤT/ NÔNG TRƯỜNG VIÊN NHẬN KHOÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NÔNG TRƯỜNG: KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ SDĐ PNN

   
  1906 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #441132   10/11/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4667)
  Số điểm: 32428
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1132 lần


   Rồi sao nhỉ, này xảy ra từ năm 2012 rồi, bạn muốn liên hệ TCT à?

   
  Báo quản trị |  
 • #441143   10/11/2016

  LuatLCMT
  LuatLCMT

  Sơ sinh

  Tiền Giang, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 390
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Chào TRUTH !

  Hiện tại Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Thông tư 153/2011/TT-BTC vẫn còn hiệu lực.

  Còn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 quy định:

  “Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.

  2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

  3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

  Do đó nếu áp dụng hướng dẫn tại Công văn 1665 thì đối tượng là Hộ nhận khoán đất sẽ bị thiệt.

   

   

   
  Báo quản trị |