TẬP TIN EXCEL - Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2017

Chủ đề   RSS   
 • #448806 05/03/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  TẬP TIN EXCEL - Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2017

  TẬP TIN EXCEL - Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2017 được Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LAPRO tổng hợp từ tất cả các quy định hiện hành về thuế xuất nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành
  (Tên tập tin: BIEU THUE XNK 2017 được đính kèm theo bài viết)
   
  Nội dung File Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2017 Excel do LAPRO phát hành bao gồm các phần:
  - Biểu thuế Xuất khẩu đối với các mặt hàng chịu thuế
  - Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi 2017 
  - Biểu thuế ưu đãi đặc biệt 2016: MFN/WTO, ASEAN, ASEAN - CHINA, ASEAN - JAPAN, ASEAN - KOREA, ASEAN - INDIA, ASEAN - AUSTRALIA, VIETNAM - JAPAN, VIETNAM - KOREA, VIETNAM - CHILE.
  - Biểu thuế Chương 98
   
  - Phần mô tả hàng hóa song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
  - Mã HS liên tục trong 1 ô, hỗ trợ lệnh FIND thuận tiện
  - Theo dõi diễn biến thuế qua các năm 2017, 2018
  - Sử dụng thuận lợi, dễ dàng
   
  Phiên bản mới với nhiều thông tin và tính năng hỗ trợ tra cứu mã HS tốt hơn:
  - Biểu thuế VAT
  - Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt
  - Biểu thuế Bảo vệ môi trường
  - Danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu
  - Danh mục hàng hóa phải xin Giấy phép Xuất nhập khẩu và cơ quan cấp phép

  ___________________________________________

  TẬP TIN EXCEL - Biểu thuế xuất khẩu 2017 - Biểu thuế Nhập khẩu 2017 (Tác giả: Vũ Quý Hưng - Cục Hải Quan Quảng Ninh) Tên tập tin : 
  LINK TẢI VỀ FILE EXCEL BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2017 CÓ BAO GỒM CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG Do giữ nguyên tên
   
  Tài liệu gồm: 
   
  1. Biểu thuế nhập khẩu thông thường - 36/2016/QĐ-TTg - 01/09/2016 
  2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (gồm trong và ngoài hạn ngạch thuế quan) - 122/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  3. Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam Asean - Trung Quốc (ACFTA - C/O - Mẫu E) - 128/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  4. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA - C/O - Mẫu D) - 129/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt  Asean - Nhật Bản (AJCEP - C/O - Mẫu AJ) - 133/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  6. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt  Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA - C/O - Mẫu JV) - 125/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  7. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Hàn Quốc (AKFTA C/O - Mẫu AK) - 130/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  8. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Úc - New di lân (AANZFTA - C/O Mẫu AANZ) - 127/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  9. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Ấn độ (AIFTA - C/O mẫu AI) 126/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  10. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018 (VKFTA - C/O) mẫu VK) 131/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  11. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018 (VCFTA - C/O) mẫu VC) - 132/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  12. Biểu thuế giá trị gia tăng   
  13. Biểu Thuế tiêu thụ đặc biệt - 106/2016/QH13 - 01/07/2016 
  14. Biểu thuế xuất khẩu - 122/2016/NĐ-CP - 01/09/2016 
  15. Biểu Thuế bảo vệ môi trường   
  16. Cập nhật chính sách mặt hàng theo mã HS  

   

   
  13850 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  jonhsonha (27/10/2017) nohandsome_boy (08/08/2017) banhang.mpg (06/06/2017) swallow412 (26/03/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận