{Tập tin dạng Word} NĐ số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Chủ đề   RSS   
 • #347962 02/10/2014

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  {Tập tin dạng Word} NĐ số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

  Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

  Hiệu lực thi hành: 15/11/2014.
  Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 (Thuế TNDN)

  Nghị định này sửa đổi, bổ sung cho 4 Nghị định

  1.- Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 - Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
  2.- Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
  3.- Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 - Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
  4.- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

  Cập nhật bởi mynhanke ngày 02/10/2014 01:32:09 CH
   
  4867 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  leechut (02/10/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận