Tập tin dạng WORD - CV 12495/BTC-TCT ngày 6/9/2014 của Bộ Tài chính về việc h/dẫn ch/sách thuế TNCN đối với tiền thuế giả định, tiền nhà giả định

Chủ đề   RSS   
 • #344149 12/09/2014

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Tập tin dạng WORD - CV 12495/BTC-TCT ngày 6/9/2014 của Bộ Tài chính về việc h/dẫn ch/sách thuế TNCN đối với tiền thuế giả định, tiền nhà giả định

  Công văn 12495/BTC-TCT ngày 6/9/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuế giả định, tiền nhà giả định

  Tập tin gốc PDF, các bạn có thể đối chiếu lại (Tôi cũng đính kèm trong 1 tập tin này cho các bạn tiện làm việc khi cần)
  ..........
  ..........
  ..........

  1. Đối với tiền thuế giả định.

  Trường hơp người sử dụng lao động (công ty) thực hiện chính sách cân bằng thuê có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao đông và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm thuế giả định đã khấu trừ và áp dụng theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

  Sau khi tính số thuế thực tế phải nộp tại Việt Nam, người sử dụng lao động thực hiện thanh toán cân bằng thuế, nếu có phát sinh khấu trừ thêm thuế giả định hoặc hoàn lại số thuế giả định đã khấu trừ thì tính giảm hoặc tăng thu nhập làm căn cứ quy đổi (thu nhập không gồm thuế giả định) của người lao động tại thời điêm nhận được khoản tiền chênh lệch để xác định thu nhập chịu thuế TNCN.      

  Ví dụ 1 tại Phụ lục đính kèm.

  1. Đối với tiền nhà giả định.

  Trường hợp người sử dụng lao động (công ty) thực hiện chính sách tiền nhà giả định (khấu trừ tiền nhà giả định trước khi trả thu nhập và trả tiền nhà thực tế phát sinh cho người lao động) thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền nhà giả định đã khấu trừ. Việc xác định tiền nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế bằng tiền nhà thực tê phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà thực tê phát sinh và tiền nhà giả định) và áp dụng quy đổi thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

  Trong trường hợp người sử dụng lao động (công ty) đồng thời thực hiện khấu trừ tiền thuế giả định, tiền nhà giả định và trả tiền nhà, tiền thuế TNCN thực tế phát sinh tại Việt Nam thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền thuế giả định, tiền nhà giả định đã khấu trừ. Việc xác định tiền nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế bằng tiền nhà thực tế phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuế giả định, tiền nhà giả định, tiền nhà thực tế phát sinh) và áp dụng quy đổi thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

  Ví dụ 2 tại Phụ lục đính kèm.

   

   
  4395 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  mrvanthuc (12/09/2014) SAdmin (12/09/2014) admin (12/09/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận