DanLuat 2015

Tăng vốn điều lệ!!!

Chủ đề   RSS   
 • #76057 30/12/2010

  asialaw

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 405
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần


  Tăng vốn điều lệ!!!


  Chào các bác Luật sư!

  Tôi có vấn đề sau cần hỏi:

  Vốn ĐL hiện tại của công ty là 60 tỷ; vốn tự có của Cty hiện nay là 200 tỷ đồng. Số tiền này Công ty có được là nhờ kết quả kinh doanh của mấy năm có lãi.

  Hỏi: vì lợi ích của các Cổ đông, Cty tăng vốn điều lệ lên bao nhiêu là hợp lý, cơ sở pháp lý nào ?

  Thành công là một quá trình chứ không phải đích đến!

   
  7762 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #76247   31/12/2010

  kienlawyer
  kienlawyer
  Top 200
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2009
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 4455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Vốn điều lệ công ty chỉ là số vốn đăng ký ban đầu, trong quá trình hoạt động, công ty có được lợi nhuận sẽ tạo ra được các nguồn vốn khác (vốn đầu tư, tổng tài sản...), ngoài ra, công ty cần sử dụng lợi nhuận thu được trong quá trình hoạt động để trích lập các quỹ. Sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ thuế, trích lập các quỹ... thì công ty có thể chia lãi cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn trong công ty. Do vậy, việc tăng vốn điều lệ hay không không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

  Nếu có, việc tăng vốn điều lệ chỉ có một số ý nghĩa sau:
  - Nâng cao năng lực của doanh nghiệp;
  - Cơ cấu lại số cổ phần, vốn góp của các cổ đông trong công ty.

  Về cơ sở pháp lý: bạn có thể tham khảo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

  Trân Trọng.

  Luật sư Đặng gia Kiên

  Công ty tư vấn Luật LINCON & Brothers

  Mobile: 0986 99 8668

  Email: kien.danggia@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #76265   31/12/2010

  ctydatgia
  ctydatgia
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 826
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 9 lần


  Việc thay đổi vốn điều lệ là sự thỏa thuận của các cổ đông và được thể hiện bằng quyết định, biên bản họp về việc tăng vốn của đại hội đồng cổ đông. Vì thế việc tăng vốn bao nhiêu là do các cổ đông quyết định, các cổ đông trong cuộc họp có thể vì lợi ích của mình đề xuất mức độ tăng vốn là bao nhiêu để đại hội đồng cổ đông quyết định. Bạn có thể tham khảo NĐ 43/2010. Cụ thể:

  Điều 40. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

  1. Trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

  c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;

  d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

  đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

  Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty.

  2. Không thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  3. Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

  4. Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán.

   
  Báo quản trị |  
 • #78295   11/01/2011

  asialaw
  asialaw

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 405
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần  Cảm ơn các LS đã giúp tôi vấn đề này!

  Thành công là một quá trình chứ không phải đích đến!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-