Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc từ 1/7/2019

Chủ đề   RSS   
 • #519164 28/05/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (617)
  Số điểm: 13477
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 527 lần


  Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc từ 1/7/2019

  Mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc

  >>> Cán bộ, công chức, viên chức muốn biết hệ số lương của mình bao nhiêu, bậc mấy: Xem toàn bộ tại đây

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

  Đối tượng áp dụng nội dung dưới đây là:

  Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).

  Về mức Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng

  Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019, cụ thể như sau:

  * Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018:

  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

  =

  Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019

   

  x

  1,0719

   

   

  Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019 là mức trợ cấp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2016/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

  * Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc đã làm tròn số theo công thức tính tại công thức trên như sau:

  - Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.

  - Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.047.300 đồng/tháng.

  - Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.895.100 đồng/tháng.

  Mời bạn xem chi tiết tại dự thảo đính kèm:

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 28/05/2019 02:03:07 CH
   
  1320 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận