Tăng 6,92% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu

Chủ đề   RSS   
 • #501105 31/08/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 740 lần


  Tăng 6,92% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu

  Tăng 6,92% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu

  Ngày 28/8/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

  Đối tượng áp dụng :

  - Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định 38/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

  - Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

  - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan

  Theo đó, cách tính và mức điều chỉnh được quy định như sau:

  1. Điều chỉnh mức tăng thêm 6,92% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với đối tượng trên. Mức trợ cấp được tính theo công thức sau:

  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2018

  =

  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018

  x

  1,0692

   

  Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng trên khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

  a. Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.764.000 đồng/ tháng;

  b. Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.844.000 đồng/ tháng;

  c. Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.925.000 đồng/ tháng;

  d. Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.005.000 đồng/ tháng;

  đ. Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.085.000 đồng/ tháng;

   

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2018

  Mức trợ cấp hàng tháng nêu trên được thực hiện từ ngày 01/7/2018

   

   
  3688 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận