DanLuat 2015

Tạm dừng hoạt động của Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #14193 07/10/2009

  vclong2008
  Top 500
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (124)
  Số điểm: 3327
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Tạm dừng hoạt động của Doanh nghiệp

  Tôi xin hỏi thủ tục tạm dừng đăng ký kinh doanh?
  Mẫu giấy tờ liên quan?
  Cập nhật bởi navelvu ngày 02/03/2010 10:16:54 AM
   
  93525 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vclong2008 vì bài viết hữu ích
  tranduyan.vn (21/09/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #14194   11/08/2008

  danzkolaw01
  danzkolaw01

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  ặc ặc

  Ban hãy gọi tới số 0936080308 sẽ được tư vấn
  gửi mail tới danzkolaw01@gmail.com
  chúc bạn may mắn
   
  Báo quản trị |  
 • #14195   11/08/2008

  quoc007
  quoc007
  Top 500
  Male
  Chồi

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2008
  Tổng số bài viết (247)
  Số điểm: 1262
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Gửi bạn vài thông tin !

  Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.
  (quy định tại đ43 nghị định 88)
  Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Ngành, nghề kinh doanh.
  3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai)năm.
  4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.
  5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  Phụ lục văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại thông tư 03:
  TÊN DOANH NGHIỆP
  Số:....     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
  Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........                                 
  1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.................
  Do:......................Cấp ngày:..../../......
  Địa chỉ trụ sở chính: .........................
  Điện thoại: ........... Fax: ................
  Email: .......... Website: .................
  Ngành, nghề kinh doanh:   
  STT     Tên ngành     Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
  2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).. ......... Nam/Nữ:
  Sinh ngày: ./.../.....Dân tộc: .........Quốc tịch:.........
  Chứng minh nhân dân số: ........................
  Ngày cấp: ../.../..Cơ quan cấp: ..................
  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...............
  Số giấy chứng thực cá nhân:.....................
  Ngày cấp:../.../...Cơ quan cấp:...................
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................
  Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
  Thời giam tạm ngừng:.......................
  Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ...tháng ... năm ...
  Thời điểm kết thúc:   Ngày ...tháng ... năm ...
  Lý do tạm ngừng:...................
  Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.
  ..., ngày... tháng....năm.....
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
  Kèm theo thông báo
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn quoc007 vì bài viết hữu ích
  samactinhyeu_342 (20/10/2012) thuongmaihagiang (12/06/2015)
 • #14196   11/08/2008

  phamyen
  phamyen

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tạm dừng đăng ký kinh doanh hay tạm dừng hoạt động đăng ký kinh doanh?

  Nếu bạn là DN và muốn tạm dừng kinh doanh thì hãy  làm như hướng dẫn của quoc007. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hỏi việc tạm dừng đăng ký kinh doanh thì điều này chỉ áp dụng đối với cơ quan thực hiện đăng ký kinh doanh thôi. Và theo chỉ đạo của cấp trên thì sẽ chỉ đạo rõ cho bạn lĩnh vực nào thì tạm dừng đăng ký kinh doanh (cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
  Có  nhiêu thôi mà sao danzkolaw01 muốn nói sau lưng thế nhỉ?
   
  Báo quản trị |  
 • #14197   24/08/2008

  vclong2008
  vclong2008
  Top 500
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (124)
  Số điểm: 3327
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Tạm ngừng hoạt động của DN

  Doanh nghiệp của tôi là một DN tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh ngành vật liệu nhôm, sắt dân dụng, đồ gỗ. Hiện tôi muốn tạm ngừng hoạt động chừng 10 tháng vì các lý do: Tôi bị bệnh đau tiền đình; Tôi phải tu bổ, làm mới nhà xưởng; Tôi bảo dưỡng, thay thế thiết bị máy móc. Nhưng tôi không hiểu thủ tục, nhất là việc qui định tôi thấy nói phải có họp gì đó của Cty TNHH, Cty cổ phần  và sau đó có quyết định gì đó nhưng tôi là DN tư nhân thì có phải họp không, thành phần thế nào
   
  Báo quản trị |  
 • #14198   08/05/2009

  hoa_cattrang86
  hoa_cattrang86

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/05/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  Mẫu đơn thông báo tạm ngừng hoạt động (mẫu MTB-4)

  Tên doanh nghiệp..........................           Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
  Số: .....                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------------------

  THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
  CỦA DOANH NGHIỆP

  Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

  Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  .......................................................
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................
  Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../.........

  Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
  Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................................
  Email: ............................................. Website: ...........................................

  Ngành nghề kinh doanh................................................................................
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................

  Đăng ký tạm ngừng hoạt động như sau:

  Thời gian tạm ngừng: ..................................................................................
  Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:     ngày ............. tháng ............. năm..............

  Thời điểm kết thúc:                     ngày ........... tháng ............ năm.................

  Lý do tạm ngừng:.........................................................................................
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................

  Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

                                                                   ........., ngày.....tháng......năm.....
  Ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  (đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Kèm theo thông báo:
  - ...............
  - ..............

  Cập nhật bởi hoa_cattrang86 vào lúc 08/05/2009 10:53:46
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoa_cattrang86 vì bài viết hữu ích
  tranduyan.vn (21/09/2013)
 • #14199   07/10/2009

  muadong_hettuyet
  muadong_hettuyet

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đơn xin tái hoạt động kinh doanh trở lại

  #ccc" align="center">

  Công ty tôi ngừng hoạt động từ tháng 9/2007 do kinh doanh không có lãi nhưng không nộp đơn lên chi cục thuế mà chỉ nộp toàn bộ hoá đơn chưa sử dụng, hiện nay đang bị phạt hành chính. Giờ công ty tôi muốn đăng ký hoạt động trở lại muốn soạn đơn xin tái hoạt động trở lại. Ai có mẫu đơn này không ạ ?  Luật sư vui lòng giúp đỡ  với !

   

   
  Báo quản trị |  
 • #14587   24/11/2008

  ngahong
  ngahong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thủ tục, văn bản xin tạm dừng hoạt động của công ty TNHH

  Công ty tôi muốn tạm dừng hoạt động, nhưng tôi chưa biết phải làm các thủ tục và mẫu như thế nào, phải nộp những gì cho các cơ quan nào, anh (Chị) có thể tư vấn cho tôi được không?
  Xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngahong vì bài viết hữu ích
  tranduyan.vn (21/09/2013)
 • #14588   22/11/2008

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Thủ tục, văn bản xin tạm dừng hoạt động của công ty TNHH

  Công ty có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
  -  Ngành, nghề kinh doanh.
  Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu Công ty vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 năm.
   - Lý do tạm ngừng kinh doanh.
   -  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của HĐTV đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên...
  (căn cứ Điều 156 Luật DN và Điều 43 NĐ của Chính phủ số 88 ngày 29/8/2006 về ĐKKD)
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenquan78 vì bài viết hữu ích
  vothithanhvan190989 (29/06/2011) tranduyan.vn (21/09/2013)
 • #30647   06/12/2008

  minhphu210181
  minhphu210181

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi muốn tìm hiểu về việc tạm dừng hoạt động của Doanh Nghiệp và những mẫu văn bản có liên quan

  Tôi muốn tìm hiểu về thủ tục tạm dừng Doanh Nghiệp và những văn bản có liên quan
   
  Báo quản trị |  
 • #30648   06/12/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 200
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Chào bạn

  Theo quy định tại điều 156 Luật Doanh nghiệp và điều 43 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh thì Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  - Ngành, nghề kinh doanh;
  - Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai)năm;
  - Lý do tạm ngừng kinh doanh;
  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

  Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #32362   03/11/2009

  trungtecco
  trungtecco

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin luật sư tư vấn về luật doanh nghiệp

  Xin chào  luật sư!
  Cho tôi xin hỏi. Năm 2004 tôi có đăng ký kinh doanh " doanh nghiệp tư nhân". Tôi đã được cấp "giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" con dấu, và mã số thuế, nhưng sau đó doanh nghiệp không hoạt động và tôi đi nước ngoài và cho đến giờ tôi cung không thấy nhà nước  và quản lý doanh nghioệp và cơ quan thuế có thông báo gì, hồ sơ và con dấu tôi cũng đang giữ. Vậy doanh nghiệp của tôi bây giờ có còn hiệu lực nữa không? và có thể tiếp tục hoạt động nữa không?Xin luật sư tư vẫn giúp.
  Xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #32363   03/11/2009

  Lstrieudung
  Lstrieudung

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2009
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 69
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Trả lời xiin luật sư tư vấn về luật doanh nghiệp

  Luật doanh nghiệp quy định: Trong thời gian liên tục 6 tháng, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp không hoạt động sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Vậy doanh nghiệp của bạn bây giờ không còn tồn tại. Có thể khi cơ quan cấp Đăng ký kinh doanh ra thông báo thu hồi thì thất lạc thông báo trên đường gửi hoặc họ tắc trách không biết để thu hồi, nhưng nếu họ tắc trách mà bạn tiếp tục hoạt động trở lại thì bạn sẽ bị cơ quan thuế xử lý rất nặng đó. Có thể họ không chấp nhận công ty bạn và không cấp hoá đơn VAT thì bạn hoạt động là trái pháp luật. Tốt nhất là bạn trả lại con dấu, mã số thuế và đăng ký kinh doanh dể thành lập công ty khác thì thuận lợi hơn.

  Cập nhật bởi Lstrieudung vào lúc 03/11/2009 16:20:24
  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen vào lúc 03/11/2009 20:52:49
   
  Báo quản trị |  
 • #45923   18/03/2010

  huonghuong1979
  huonghuong1979

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:17/03/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tạm ngưng hoạt động của công ty TNHH

  Công ty ty tôi vì lý do riêng muốn xin tạm ngưng hoạt động xin hỏi thủ tục như thế nào
   
  Báo quản trị |  
 • #45924   18/03/2010

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Tạm ngưng hoạt động của công ty TNHH

  Điều 43, NĐ 88 /2006 quy định về tạm ngừng kinh doanh như sau:

  Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  2. Ngành, nghề kinh doanh.

  3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.

  4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

  5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

   
  Báo quản trị |  
 • #240625   21/01/2013

  moi9876
  moi9876

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/01/2013
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  công ty em hoạt động được 6 tháng và em muốn đăng ký tạm ngừng hoạt động 3 tháng. Công ty em chưa làm báo cáo tài chính xong thì có cho tạm ngừng hoạt động được không? hay phải đợi hoàn thành hết báo cáo mới được tạm ngừng hoạt động. em đang gấp mong các anh chị giúp dùm, cảm ơn nhiều!

   
  Báo quản trị |  
 • #241234   23/01/2013

  leanhthu
  leanhthu
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1838)
  Số điểm: 17971
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1122 lần
  Lawyer

  Trường hợp trên của bạn bạn phải làm Báo cáo tài chính sau khi làm báo cáo tài chính trước sau đó bạn mới làm thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP như sau:

  Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh

  Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

  2. Ngành, nghề kinh doanh.

  3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

  4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

  5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

  Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

  Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi.

  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo của hộ kinh doanh, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi.

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty TNHH Thành Thái và Cộng sự

  Trụ sở: Phòng 1105, Tòa nhà 15T, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-