DanLuat 2015

Tại sao công ty Hợp Danh theo luật Doanh Nghiệp 1999 không phải là Pháp nhân, mà luật Doanh Nghiệp 2005 là Pháp Nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #108036 05/06/2011

  thienminhluat

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:25/05/2011
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 5 lần


  Tại sao công ty Hợp Danh theo luật Doanh Nghiệp 1999 không phải là Pháp nhân, mà luật Doanh Nghiệp 2005 là Pháp Nhân?

  Điều 130. Công ty hợp danh

  1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

  a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;

  b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

  c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

  2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

   
  19155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #108080   05/06/2011

  hiyatuongda
  hiyatuongda
  Top 75
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2010
  Tổng số bài viết (689)
  Số điểm: 13646
  Cảm ơn: 605
  Được cảm ơn 533 lần


  Chào bạn,

  Mình xin có ý kiến như sau:

  Thứ nhất, cách hiểu CTHD không có tư cách pháp nhân theo LDN 1999 chỉ là "suy diễn luật", bởi lẽ, LDN 1999 không phủ nhận cũng ko thừa nhận, không có bất kfy 1 quy định nào nói về tư cách pháp nhân của CTHD. Trong khi đó, LDN 1999 có quy định cụ thể công nhận tư cách pháp nhân của các loại hình cty khác, hoặc phủ nhận tư cách pháp nhân của DNTN.

  Thứ hai, vì sao lại có sự suy diễn này?
   
  Bởi lẽ, đối chiếu với LDS 1995 để có tư cách pháp nhân thì phải có 1 trong 4 điều kiện tại điều 95.
  "3- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức kháctự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;"

  Đối chiếu với điều 95 LDN 1999
  "Điều 95. Công ty hợp danh

  1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

  a) Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn;

  b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

  c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

  "
  => Do đó, dẫn đến cách hiểu CTHD không có tài sản độc lập => Không thỏa điều kiện tại điều 95 LDS 1995 => Không có tư cách pháp nhân.

  Thứ hai, LDN 2006 ra đời và thừa nhận tư cách pháp nhân của CTHD, bởi lẽ sau:
  thienminhluat viết:

  Điều 130. Công ty hợp danh

  1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

  ...............

  b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

  c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

  2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.  Đối chiếu với 4 điều kiện để trở thành pháp nhân theo BLDS 2005
  "

  Điều 84. Pháp nhân

  Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Được thành lập hợp pháp;=> CTHD thỏa điều kiện này vì được đăng ký thành lập tại cơ quan nhà nước hợp pháp

  2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;=> Thỏa hoạt động theo điều lệ

  3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

  4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.=> Thỏa nhân danh chính mình, thẩm chí, CTHD còn được khác định là nguyên đơn/ bị đơn trên đơn kiện (trong khi đó DNTN - Nguyên đơn/ bị đơn là chủ DNTN).

  * Điều kiện thứ 3: Khi thành lập, mọi thành viên hợp danh/góp vốn điều góp vốn/ tài sản/.. vào công ty. Vốn/ tài sản lúc này không còn là tài sản của cá nhân nữa, mà nó đã trở thành tài sản của công ty (có đăng ký chuyển đổi/ chuyển giao quyền sở hữu rõ ràng), và thành viên góp vốn chịu trách nhiệm trong phạm vi góp => Thỏa mãn điều kiện 3.

  Tuy nhiên, tại sao có quy định "Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;", bởi lẽ, TVHD có thể ko góp vốn thành lập công ty bằng tài sản hữu hình, họ góp bằng kiến thức, bằng tên tuổi, bằng tay nghề,....=> Không xác định được phạm vi vốn góp là bao nhiêu không? Do đó, mới có quy định như trên để ràng bộc trách nhiệm của TVHD.

  Theo hiya, bởi những lẽ trên mà LDN 2006, có quy định thừa nhận tư cách pháp nhân của CTHD trách trường hợp mập mờ dẫn đến nhiều cách hiểu như LDN 1999.

  Thân ái,

  P/s: ý kiến cá nhân, mời cả nhà cùng góp ý.

  Cập nhật bởi hiyatuongda ngày 05/06/2011 02:16:08 CH hiya

  Clear Thinking!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiyatuongda vì bài viết hữu ích
  thienminhluat (05/06/2011)
 • #108141   05/06/2011

  thienminhluat
  thienminhluat

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:25/05/2011
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 5 lần


  Theo luật hình như có cái gì không ổn như:
  Những điểm mới cơ bản của Luật Doanh nghiệp năm 2005
  thể hiện ở những nội dung sau đây:
  1. Luật Doanh nghiệp với tư cách là luật chung cho các loại hình doanh nghiệp:
  Luật Doanh nghiệp năm 2005 thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, các quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã tạo lập môi trường pháp lý chung cho hoạt động của các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.
  …………………….
  6. Các quy định về công ty hợp danh:
  Thừa nhận tư cách pháp nhân của công ty hợp danh
  .....................

  Điều 130. Công ty hợp danh (Luật Doanh Nghiệp 2005)
  1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
  a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;
  b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
  c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
  2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  Theo tôi điểm b khoản 1 thì Thành viên Hợp Danh chịu trách nhiệm vô hạn khi phá sản, cho nên mâu thuẩn với khoản 2. Và mâu thuẩn Điều 84 Luật Dân sự 2005

  Cập nhật bởi thienminhluat ngày 05/06/2011 08:32:31 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #108143   05/06/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13492)
  Số điểm: 93041
  Cảm ơn: 3048
  Được cảm ơn 4670 lần
  SMod

  Đã có một chủ đề thảo luận về nội dung tương tự. Các bạn tham khảo nhé

  Thiếu sót của LDS hay LDN khi công nhận công ty hợp danh có tư cách pháp nhân?

   
  Báo quản trị |  
 • #108158   05/06/2011

  thienminhluat
  thienminhluat

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:25/05/2011
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 5 lần


  Đề tài này được tranh luận rất nhiều. Mình cũng xin có ý kiến về vấn đề này như sau:
  - Thứ nhất: LDN 1999 không quy định CTHD có tư cách pháp nhân là phù hợp khái niệm pháp nhân theo BLDS nhưng lại dẫn đến tình trạng số lượng CTHD được thành lập trong thời gian này là rất ít, vì ai cũng e ngại về vấn đề "pháp nhân" của công ty hợp danh.
  - Thứ 2: LDN 2005 đã "biến" cho CTHD tư cách pháp nhân, điều này hoàn toàn trái với khái niệm "pháp nhân" của BLDS về tài sản của pháp nhân.
  VỀ khái niệm pháp nhân theo BLDS có một ý đó là: "- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bẳng tài sản đó "
  Nhưng trong CTHD thì tài sản giữa công ty với tài sản của thành viên hợp danh không tách biệt nhau.
  Vì vậy theo LDN 2005, CTHD có tư cách pháp nhân mặc dù trái với khái niệm pháp nhân tại BLDS vì các nhà làm luật muốn loại hình CTHD được mọi người sử dụng để thành lập doanh nghiệp được nhiều hơn, CTHD được phổ biến hơn.
  Cám ơn các bạn đóng góp nhiêt tình.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-