Tài sản được biếu tặng

Chủ đề   RSS   
 • #181334 25/04/2012

  nqtrang
  Top 200
  Lớp 1

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 2462
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Tài sản được biếu tặng

  Cộng đồng luật tư vấn giúp:
  Công ty mình được phía nước ngoài tặng (không thanh toán tiền) 1 máy phát điện để lập tài sản công ty phục vụ cho hoạt động kinh doanh; Công ty phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu; như vậy:
    - Khoản thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu có được khấu trừ thuế?
    - Số thuế đã nộp khâu nhập khẩu và các khoản chi phi liên quan đến việc nhận máy phát điện đó có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?
  Xin cám ơn
   
  8775 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #181520   26/04/2012

  thanhlaw.phamlhn
  thanhlaw.phamlhn
  Top 200
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/12/2011
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2095
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 132 lần


  Chào bạn. Phạm Thanh trả lời câu hỏi như sau:
  Theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế GTGT thì trường hợp doanh nghiệp nhận quà tặng từ nước ngoài không thuộc đối tượng không chịu thuế.
  Đối với hàng hoá, tài sản viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, được miễn thuế GTGT nếu mua trong nước, không chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu. Đơn vị được nhận hàng hoá, tài sản viện trợ không chịu thuế TNDN.
  Hàng nhận biếu tặng, tài trợ nếu nhập khẩu thì chịu các loại thuế như hàng nhập khẩu thông thường.

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/thanhlaw.phamlhn

  Mobile: 0123 943 7763

   
  Báo quản trị |