Tài sản cố định không dùng cho kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT không?

Chủ đề   RSS   
 • #565781 30/12/2020

  Tài sản cố định không dùng cho kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT không?

  Căn cứ Điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

  "Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất"

  Đồng thời, cũng tại Điều này cũng quy định thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành:

  - Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh;

  - Tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo;

  - Tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

  Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

  Căn cứ theo quy định nêu trên thì nếu tài sản cố định, máy móc, thiết bị,….không thuộc các trường hợp đặc biệt nêu trên thì sẽ được đưa vào khấu trừ thuế GTGT khi tính thuế GTGT phải nộp. Tuy nhiên, việc được đưa vào khấu hao thuế GTGT của tài sản cố định chỉ được thực hiện trên nguyên tắc công ty chị sử dụng tài sản cố định này vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

  Do đó, nếu không thuộc trường hợp đặc biệt nêu trên thì theo nguyên tắc tài sản, hàng hóa được cấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên, hàng hóa, dịch vụ này phải phục vụ cho hoạt động sản xuất thì mới được khấu trừ. Nếu tài sản cố định hình thành nhưng ko phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT.

   

   
  140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận