Tai nạn lao động dẫn đến tử vong thì mức đền bù được quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #537888 30/01/2020

  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (461)
  Số điểm: 3066
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 55 lần


  Tai nạn lao động dẫn đến tử vong thì mức đền bù được quy định như thế nào?

  Bộ luật Lao động 2012 quy định về vấn đề trên như sau:

   "Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

  2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

  3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này."
   

  "Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  ...

  2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

  Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

  3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

  ...

  b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

  4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này."
   

  Theo đó, các khoản mà người sử dụng lao động cần phải trả:

  - Chi phí cứu chữa, khắc phục hậu quả (nếu có);

  - Trả đủ tiền lương thep hợp đồng lao động (nếu có);

  - Trả khoản tiền tương ứng đối với chế độ tai nạn lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (nếu như công ty chưa đống BHXH cho người lao động đó);

  - Bồi thường thiệt hại ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  Ngoài ra, người sử dụng lao động có thể tham khảo thêm Điều 5 Nghị định 44/2013/NĐ-CP và Công văn 4785/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 về vấn đề trên.

   

   

   
  425 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận