Tài Liệu Hướng dẫn sử dụng lập GNT đối với nộp lệ phí môn bài 2017

Chủ đề   RSS   
 • #444769 04/01/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Tài Liệu Hướng dẫn sử dụng lập GNT đối với nộp lệ phí môn bài 2017

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO (Tài Liệu Hướng dẫn sử dụng lập GNT đối với nộp lệ phí môn bài 2017)
   
  ☀ ☀ ☀ V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính
   
  Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016  của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đã nâng cấp bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, áp dụng từ 1/1/2017,cụ thể như sau:
   
  -    Mã mục 1800 bao gồm các mã nội dụng kinh tế: 1801, 1802,...1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.
   
  -    Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: bổ sung các mã Nội dung kinh tế (NDKT): 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:
   
   + Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.
   
   + Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.

   + Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ  phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.
   
   
  Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện NTĐT.
   
  Trân trọng cảm ơn./.
   
  Nguồn:  TCT
  _______________________________

  Mình thấy có cái sai sai ở đây Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính
   

   

  Cập nhật bởi mynhanke ngày 04/01/2017 04:00:04 CH
   
  3136 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  trang_u (05/01/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #444777   04/01/2017

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  NHÀ NƯỚC TA cũng vướng vào cách làm ăn dối trá, chụp giựt (chộp giật), chỉ biết CHỮA CHÁY TÌNH HUỐNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHẦN PHÍ MÔN BÀI 2017 nên UPDATE ĐÂM NGANG phần mềm chèn các TIỂU MỤC vào vội vã thu nộp NSNN ngay.
   
  Thử hỏi tại Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính có điều khoản nào nói về các TIỂU MỤC PHÍ MÔN BÀI Không? Mà mấy ông UPDATE PHẦN MỀM NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ LẠI DẪN CHỨNG ĐƯA Thông tư ấy vào
   
  Thật lòng mà nói, tôi không khâm phục cách làm ăn thế này, đúng ra PHẢI BAN HÀNH MỤC LỤC NSNN MỚI, từ đó mới TRIỂN KHAI PHẦN MỀM NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
   
  LÊU LÊU LÊU, Ý Ẹ

   
  Báo quản trị |  
 • #444803   05/01/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1680 lần


  Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách hình như Bộ Tài chính chưa công bố hả chú? 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #444823   05/01/2017

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


   

  trang_u viết:

   

  Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách hình như Bộ Tài chính chưa công bố hả chú? 

   

     Nếu có sao bọn chúng không đưa lên nhưng có đưa lên thì hiệu lực VB cũng phải 45 ngày sau, ẹc ẹc ẹc, nàng trang_u

   

   
  Báo quản trị |  
 • #444829   05/01/2017

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Ngoài tiền lương của CBCC ra, soạn thảo VBPL cũng có phí thù lao soạn thảo văn bản rồi 
   
  Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

   
   
  Báo quản trị |