Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại

Chủ đề   RSS   
 • #393556 23/07/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại

  [KHẨN - URGENT] HÃY TỰ CHỈNH LẠI HÊ THỐNG TÀI KHOẢN 5212 với tên gọi cho phù hợp với Điều 81 nhé (PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP)
   
  Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 
   
  Điều 81. Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
   
  Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2
   
  - Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ
  - Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.
  - Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người mua do sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung cấp kém quy cách nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ
   
  PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 
   
  521 Các khoản giảm trừ doanh thu
  5211 Chiết khấu thương mại
  5212 Giảm giá hàng bán <====> Sai tên gọi
  5213 Hàng bán bị trả lại <====> Sai tên gọi
   
  Cơ bản từ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, Tài khoản 5212 vẫn tên gọi là Hàng bán bị trả lại
   
  8420 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận