DanLuat 2015
  • Văn hóa xả rác – phải thật mạnh tay

    Trước kia ít người biết rằng cách đây vài chục năm người dân Singapore cũng ý thức rất kém, xả rác, khạc nhổ bừa bãi. Chỉ kêu gọi không chẳng giải quyết được gì, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã phải dùng biện pháp xử phạt rất nặng để răn đe người ...
    Trong Café DanLuat | của DT_DA | Ngày: 25/01/2019