• TRANH CHẤP ĐÒI NỢ

    Mọi người giải đáp thắc mắc giúp mình với Theo Khoản 4 Điều 474 Bộ luật dân sự 2005 có quy định: "Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của h2t888 | Ngày: 23/08/2017