DanLuat 2015
  • THU HỒI XE MÁY CŨ NÁT, DỄ HAY KHÓ?

    Quyết định 16/2015 của Thủ tướng về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ, môtô quy định: Xe gắn máy, ôtô thuộc nhóm phương tiện giao thông khi hết hạn sử dụng, thải bỏ sẽ bị thu hồi từ tháng 1/2018. Vậy hiểu như thế nào là xe đã ...
    Trong Café DanLuat | của tranglaw049 | Ngày: 04/03/2017