• TỶ LỆ % ĐÓNG BHXH GHI TRONG SỔ BẢO HIỂM

    Kính gửi luật sư! Tôi đi làm được 8 năm 1 tháng thì nghỉ làm và xin chốt sổ bảo hiểm. Tôi thấy trong sổ ghi tỷ lệ % đóng bảo hiểm không giống như tôi được biết. Chẳng hạn như năm 2016 thì doanh nghiệp đóng 22%, người lao động đóng 10.5%, tổng cộng là ...
    Trong Lao động | của David2015 | Ngày: 21/03/2017
  • Tỷ lệ đóng BHXH

    Xin chào Ls. Doanh nghiệp của Tôi có dưới 10 lao động năm 2013 vẫn đóng mức BHXH là 28,5% trên mức tiền công, tiền lương ghi tại Hợp đồng lao động. Xin hỏi Ls. Năm 2014 Doanh nghiệp của tôi tăng lên trên 10 lao động vậy tỷ lệ đóng BHXH như thế nào? Xin cảm ơn. ...
    Trong Lao động | của NguyenCongDoan | Ngày: 14/05/2014