• Tăng ca ngày chủ nhật

    Tôi muốn hỏi: Ngày nghỉ hằng tuần là ngày chủ nhật. Người lao động đi làm vào ngày chủ nhật 8 tiếng, tăng ca 2 tiếng là 10 tiếng. Vậy người lao động có được tính 30 phút nghỉ ngơi hay không? Nếu người lao động đi làm vào ngày chủ nhật 10 tiếng ...
    Trong Lao động | của HwaseungVina | Ngày: 28/12/2017