• Sử Dụng Ma túy đá nhiều lần

    Tôi có người bạn vì buồn chuyện gia đình nên đã dín vào ma túy đá... Nhưng chưa được cai tại địa phương. mà do cơ quan công an có gét nên đã gởi qua tòa đưa đi cai nghiện bắt buộc... Nhưng qua tâm sự với bạn tôi có lòng mún cai tại địa phương có được không. vì có con nhỏ 11 tháng tuổi. nhưng là nam cũng đang đi lái xe để nuôi con... luật sư có cải thắng ...
    Trong Hình sự & Hình phạt | của tuanhung1992 | Ngày: 20/06/2018