• Có thể rút vốn góp được không?

    Luật sư cho e hỏi? Bố e và 2 người bạn góp vốn thành lập công ty , 2 người bạn kia góp 1 tỷ, còn bố em góp căn nhà 2 tỷ do các bên định giá, sau 1 time hoạt động bố em muốn rút căn nhà thay thế bằng 2 tỷ đồng tiền mặt nhưng 2 người kia có 1 người không ...
    Trong Doanh nghiệp | của chuthihagiang | Ngày: 31/10/2017