• OAN SAI VÀ….

    Bạn đã từng xem bộ phim này chưa? Một bộ phim không chỉ nói lên tình cảm thiêng liêng của tình cha con mà còn lên án việc xét xử oan sai người vô tội gây ra hậu quả thương tâm, đáng tiếc. Mời các bạn xem để rồi suy ngẫm ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của nguyenanh1292 | Ngày: 03/02/2015