• Mua đất quy họach

    năm 2011 tôi có mua mảnh đất quy hoạch tại Thanh hóa cua một công ty có trụ sở ngoài HÀ NỘI song đến bây vẫn không được giải quyết cấp sổ hiên tại liên hê với công ty từ năm 2011 lần nào cũng nói là sắp rồi cho đến bây giờ vẫn chỉ nhận được ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của TuvanTran | Ngày: 23/02/2018