• Quyết đinh khai trừ thành viên trong công ty TNHH

    Công ty Luật hợp danh Hoài & Cộng sự gồm có 3 thành viên hợp danh Hoài, Tâm, Tiệp và có 2 thành viên góp vốn: Toàn, Tín. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 1/1/2015 với số vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Điều lệ của công ty hoàn toàn phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014. Ngày 15/2/2016, Hội đồng thành viên được triệu tập để thảo luận việc ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của tranduy382000 | Ngày: 21/05/2019