• Hợp đồng nhà ở

    Ad tư vấn giúp em với ạ. Bên A muốn huỷ hợp đồng vì Trong hợp đồng có ghi “ bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo trước cho bên B ít nhất 30 ngày nếu không có thoả thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong các hành vi sau : - bên B chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại NHÀ ở đang thuê mà không có sự ...
    Trong Hợp đồng | của Cuongvqls1997 | Ngày: 02/11/2017
  • Toàn văn điểm mới luật nhà ở 2014_phần 9

    102/ Bổ sung thêm nhiều hình thức giao dịch nhà ở Gồm các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của nguyenanh1292 | Ngày: 03/02/2015