• Hết hợp đồng vẫn làm rồi tự ý nghỉ

    Chú cho cháu hỏi cháu đk hđlđ 3 tháng hết 3 tháng cháu vẫn làm bt cho tới khi địa điểm làm bị chuyển nên cháu nghỉ k viết đơn do hết hđlđ lâu rồi. Cháu làm từ ngày 10-3-2017 đên tháng 6-2017 hết hđ nhưng vẫn làm đến 30-11-2017 đi làm bên mục tiêu ms 1 hôm cháu nghỉ . Nên cty lấy lương của tháng 11 do cty giữ lương 20 ngày cty ns tự ya nghỉ trừ 2 tr ...
    Trong Lao động | của Tuan6593 | Ngày: 14/12/2017