• Kế toán

    Em xin hỏi thêm: - Chưa chuyển đổi loại hình mà đã nhận vốn góp thì hạch toán thế nào ạ! - Sau khi em làm thủ tục với sở KHĐT chuyển đổi loại hình công ty tnhh mtv thành cty Cổ phần thì em làm thủ tục gì báo cho cơ quan thuế? ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của ttmh_nameo | Ngày: 18/06/2016