• Ghi bán số đề

    luật sư xin chỉ giúp nhé, ví dụ tôi bị cơ quan công an bắt về hành vi ghi bán số đề , tiền vé đề là 10.000 đồng, và 01 bảng ghi bán số đề do tôi ghi bán được trong ngày , số tiền ghi bán được ở trong bảng đề là 500.000 đồng. sau đó công ...
    Trong Hình sự & Hình phạt | của mquyet8x | Ngày: 15/04/2014