• Hỏi về việc gộp sổ BHXH?

    Cho em hỏi về vấn đề BHXH với ạ! Mấy năm trước e đi làm cho công ty đầu tiên được cấp sổ bhxh Xong em chuyển vô công ty khác họ lại cấp e số sổ BHXH mới ( trong khi đó em cũng đưa số sổ BHXH cũ cho công ty mới) và công ty mới gộp lại quá trình đóng bảo ...
    Trong Lao động | của Damngoc142 | Ngày: 22/01/2021